П`ятниця, 19 Липня 2024, 16:23

ВЛАСІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
м.Світловодськ Кіровоградської обл.

офіційний веб-сайт

Вітаємо Вас Гість | RSS
ПОШУК
КОНТАКТИ
ВЛАСІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
вул.Першотравнева, 59,
смт Власівка,м.Світловодськ,
Кіровоградська обл., 27552

ЧАС РОБОТИ:

Пн - Чт 7.30 - 16.45
Пт 7.30 - 15.30

>
ДОВІДНИК
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯСТАТИСТИКА
СТАТИСТИКАОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

Головна » Документи » 2007 рік » РІШЕННЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 07

Рішення сесії № 320 від 29.11.2007 року
 
ПРАВИЛА
Про порядок розміщення засобів зовнішньої реклами
у смт. Власівка
(продовження)
 
36. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями. Спеціальна конструкція для окремо розташованої зовнішньої реклами розміщується у відповідності до містобудівних вимог і виконується згідно з ескізним проектом, погодженим начальником відділу архітектури та містобудування.
Фундаментний блок спеціальної конструкції повинен виконуються із залізобетону і мати монтажні петлі для забезпечення монтажу та демонтажу на весь термін дії дозволу. На приховані роботи складаються відповідні акти. Фундамент, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений у відповідності до вимог ескізу, погодженого з відділом архітектури та містобудування.
На період дії дозволу вносити зміни до проекту спеціальної конструкції без погодження відділу архітектури та містобудування заборонено.
Розташування спеціальної конструкції може бути не погодженим у зв’язку з: 
 • проходженням на заявленому місці інженерних комунікацій; 
 • розміщення з порушенням вимог техніки безпеки дорожнього руху;
 • розташуванням заявленого місця у охоронній зоні об’єкта культурно-історичної спадщини міста та держави;
 • створення перешкоди вільному візуальному сприйняттю цілісності архітектурної забудови міста або створення перешкод вільному огляду раніше встановлених реклам;
 • заперечень Світловодської інспекції ДАБК в зв’язку відсутністю надійності та безпечності спеціальної конструкції (за запитом).
37. У разі виявлення фактів невідповідності умов розміщення рекламного засобу щодо освітлення реклами, або її загальної площі, що впливає на розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, проводиться перерахунок місячної плати з урахуванням фактичного стану рекламного засобу, в односторонньому порядку, з моменту виявлення, на підставі акту перевірки, з подальшим повідомленням власника рекламного засобу.

38. Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.

39. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.

40. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

41. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, за зовнішній вигляд, за порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

42. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з Державтоінспекцією.

43. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії. Відсутність маркування є підставою для скасування дозволу, як невиконання умов розміщення рекламного засобу.

44. Контроль за додержанням цих Правил у смт.Власівка здійснюють у межах своєї компетенції: виконавчий комітет селищної ради, відділ архітектури та містобудування, робочий орган та інші органи відповідно до законодавства.

45. Самовільно розташовані або не демонтовані згідно з приписом спеціальні конструкції та зовнішня реклама підлягають демонтажу згідно з наведеним нижче порядком:
Порядок демонтажу спеціальних конструкцій та зовнішньої реклами, які розміщені без дозволу - це комплекс заходів по відокремленню спеціальної конструкції або зовнішньої реклами від місця її розташування та транспортування в спеціально відведені місця для подальшого тимчасового зберігання.
Власнику спеціальної конструкції або зовнішньої реклами надсилається робочим органом повідомлення про наявність підстав для демонтажу. Якщо власник протягом 3-х днів з дати надісланого повідомлення не виконав демонтаж або не надав обґрунтовану відповідь на повідомлення, демонтаж здійснюється КП "Власівські мережі" за розпорядженням селищного голови на підставі подання робочого органу.
Під час проведення демонтажу представником КП "Власівські мережі" складається акт проведення демонтажу. Демонтаж проводиться в присутності власника спеціальної конструкції або зовнішньої реклами, про дату та час проведення демонтажу КП "Власівські мережі" надсилає повідомлення власнику не пізніше, ніж за п’ять днів до проведення демонтажу.
У разі відсутності власника, про це робиться відмітка у Акті проведення демонтажу. Відсутність власника при проведенні робіт з демонтажу спеціальної конструкції або зовнішньої реклами не дає підстав для оскарження дій КП "Власівські мережі".
Акт проведення демонтажу складається у двох примірниках, один з яких вручається власнику. У разі відсутності власника при проведенні демонтажу, примірник Акту надсилається йому поштою. Світловодське міське управління внутрішніх справ МВС України забезпечує охорону громадського порядку при виконанні демонтажу та транспортуванні спеціальної конструкції або зовнішньої реклами.
Демонтовані спеціальні конструкції або зовнішні реклами зберігаються УЖКГ в спеціально відведених місцях.
Власник спеціальної конструкції або зовнішньої реклами має право на її повернення після звернення до КП "Власівські мережі" на підставі таких документів:
 • заява;
 • документ, що підтверджує право власності на спеціальну конструкцію або зовнішню рекламу;
 • документ, що підтверджує оплату витрат, пов’язаних з демонтажем та зберіганням спеціальної конструкції або зовнішньої реклами у розмірі одного неоподаткованого мінімуму за кожен день зберігання;
 • документ, що підтверджує сплату боргу за розміщення зовнішньої реклами до дня її демонтажу.
 • документ, що підтверджує повноваження особи на одержання спеціальної конструкції або зовнішньої реклами (при необхідності).
В разі не виявлення власника спеціальної конструкції або зовнішньої реклами, питання власності на об’єкт вирішується згідно з чинним законодавством.

46. Розповсюджувач зовнішньої реклами винний у порушенні цих Правил несе відповідальність згідно із законодавством.
Відповідальним за порушення законодавства про рекламу при розповсюджені реклами у вигляді рекламних оголошень, афіш, об’яв, друкованих листівок та інше, є суб’єкт, до якого треба звертатися за адресою, телефоном або іншими реквізитами згідно з рекламними оголошеннями, афішами, об’явами, друкованими листівками.
Як речові докази у справі про порушення законодавства про рекламу використовуються:
 • Кольорове фото місцевості з точки огляду реклами, при цьому площа реклами повинна займати до 20% площі фотознімка (розм. 9х12 см).
 • Кольорове фото реклами (розм. 9х12 см).
  Акт встановлення місця знаходження реклами, затверджений начальником відділу архітектури та містобудування.
 • Документи що підтверджують вартість реклами або матеріали експертизи по встановленню вартості реклами.
47. Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, що надані, та договори, що укладені, за попередніми нормативними документами до набрання чинності цих Правил, а також при внесенні змін та доповнень в подальшому, є дійсними до закінчення терміну їх дії.

 

 
 
                                                               Керівнику робочого органу
                                                               _________________________
                                                               (виконавчий орган сільської, 
                                                                селищної, міської ради)
_________________ р. N ______
 
 
ЗАЯВА
про надання дозволу на розміщення
зовнішньої реклами
 
Заявник ________________________________________________________
              (для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача ________________________________________________________________ 
зовнішньої реклами, для фізичної особи - ________________________________________________________________
                  прізвище, ім'я та по батькові)
Адреса заявника _________________________________________________
                            (для юридичної особи - місцезнаходження, ________________________________________________________________
для фізичної особи - місце проживання, паспортні дані)
 
Ідентифікаційний код юридичної особи
або ідентифікаційний номер фізичної особи __________________________
Телефон (телефакс) ______________________________________________
Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою
_______________________________________________________________
             (повна адреса місця розташування рекламного засобу)
 
строком на ______________________________________________________
                                                         (літерами)
 
Перелік документів, що додаються __________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
 
Заявник
або уповноважена ним особа ______________________________________
                                                 (підпис) (ініціали та прізвище) М.П.
 
 
 
ЖУРНАЛ
реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами
 

Реє-стра-цій-ний номер заяви

Дата подан-ня

Для юри-дичної особи - повне наймену-вання, місцезна-ходження
та іден-тифіка-ційний код, для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані,
іден-тифіка-ційний номер та місце прожи-вання

Кіль-кість сто-рінок у пода-них доку-мен-тах

Підпис особи, на яку покла-дено реєстра-ція доку-ментів

Під-пис заяв-ника

Дата прий-няття рішення про встанов-лення пріори-тету заяв-ника на місце розта-шування реклам-ного засобу, про продов-ження строку, на який встанов-лено зазна-чений пріори-тет, або про відмову у його встанов-ленні

Дата і номер видачі дозволу на розмі-щення зовніш-ньої реклами, строку дії, дата і номер рішення про відмову у наданні дозволу

Резуль-тати розгля-ду заяв на про-дов-ження строку дії, або пере-оформ-лення доз-волу

Дата і номер рішення про скасу-вання доз-волу

   
Керівник робочого органу _________________ ______________________
                                            (підпис) (ініціали та прізвище) М.П.
 
 
                                  Додаток 3
до Правил
 
ДОЗВІЛ
на розміщення зовнішньої реклами
 
Виданий _____________ р. на підставі рішення ________________________
                                                                               (дата видачі)
________________________________________________________________
               (виконавчий орган сільської, селищної, міської ради,
________________________________________________________________
                                          дата і номер рішення)
________________________________________________________________
          (для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача
________________________________________________________________
   зовнішньої реклами, для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
________________________________________________________________
    (місцезнаходження (місце проживання), номер телефону (телефаксу),
________________________________________________________________
                 банківські реквізити, ідентифікаційний код (номер)
 
Адреса місця розташування рекламного засобу _______________________
 
Характеристика (в тому числі технічна) рекламного засобу ____________
________________________________________________________________
(вид, розміри, площа місця розташування рекламного засобу)
 
Фотокартка або комп'ютерний макет місця з фрагментом місцевості (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу
 
Ескіз з конструктивним                       Топогеодезичний знімок місцевості
рішенням рекламного засобу (М1:500)   з прив'язкою місця
                                                        розташування рекламного засобу
 
Відповідальний за              _______________________________ МП
топогеодезичне знімання        (підпис) (ініціали та прізвище)
 
 
Погоджувальна частина
 
1. Власник місця розташування рекламного засобу або уповноважений ним орган (особа)
________________________________________________________________
(для юридичної особи - повне найменування, підпис керівника,
________________________________________________________________
для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові,
________________________________________________________________
паспортні дані)
М.П.
 
2. Спеціально уповноважений орган з містобудування та архітектури
_______________________________ _____________________________(підпис уповноваженої особи)                (ініціали та прізвище)
М.П.
 
3. На вимогу робочого органу:
Державтоінспекція у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, біля дорожніх переходів та зупинок транспорту загального користування
_______________________________ ________________________________
    (підпис уповноваженої особи)              (ініціали та прізвище)
 
центральний або місцевий орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду у разі розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії і архітектури та в межах зон охорони пам'яток національного або місцевого значення, у межах об'єктів природно-заповідного фонду
_______________________________ _________________________________
     (підпис уповноваженої особи)                (ініціали та прізвище)
 
утримувач інженерних комунікацій у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон зазначених комунікацій
_______________________________ _________________________________
      (підпис уповноваженої особи)                 (ініціали та прізвище)
 
 
Строк дії дозволу з ___________ до ________________
Продовжено з ________________ до ________________
Продовжено з ________________ до ________________
Продовжено з ________________ до ________________
 
Керівник робочого органу _________________ ______________________
                                                (підпис)           (ініціали та прізвище)
М.П.
 
Фотокартка місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів) після розташування на ньому рекламного засобу
 
Керівник робочого органу _________________ ______________________
                                            (підпис)             (ініціали та прізвище)
М.П.
 
Категорія: РІШЕННЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 07 | Додав: Admin (01 Січня 2009)
Переглядів: 1154 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
СЬОГОДНІ
ВХІД

КАЛЕНДАР

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
ГОДИНА ЗЕМЛІ
ФОТОГАЛЕРЕЯ
ПРО ПОГОДУ


ВАЛЮТА
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
ЗАЦІКАВЛЕНИМ

ВІРУЮЧИМ
Часовня

Вгору