Вівторок, 16 Липня 2024, 17:14

ВЛАСІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
м.Світловодськ Кіровоградської обл.

офіційний веб-сайт

Вітаємо Вас Гість | RSS
ПОШУК
КОНТАКТИ
ВЛАСІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
вул.Першотравнева, 59,
смт Власівка,м.Світловодськ,
Кіровоградська обл., 27552

ЧАС РОБОТИ:

Пн - Чт 7.30 - 16.45
Пт 7.30 - 15.30

>
ДОВІДНИК
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯСТАТИСТИКА
СТАТИСТИКАОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

Головна » Документи » 2011 рік » РІШЕННЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 11

Рішення селищної ради № 51 від 25 березня 2011 року
Власівська селищна рада
м.Світловодська Кіровоградської області
(шоста сесія шостого скликання)
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
від 25 березня 2011 року                                                    № 51
 
Про затвердження Положення
про використання коштів, що
надходять у порядку відшкодування
втрат сільськогосподарського та
лісогосподарського виробництва
 
З метою ефективного використання коштів спеціального фонду селищного бюджету, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва та спрямування їх на виконання робіт по інвентаризації земель селища до ст. 209 Земельного кодексу України, керуючись ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції депутатських комісії селищної ради,-
 
СЕЛИЩНА РАДА в и р і ш и л а :
 
1. Затвердити Положення про використання коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва при відведенні земель для потреб, не пов'язаних із сільськогосподарським і лісогосподарським виробництвом (додається).
 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні депутатські комісій з врегулювання архітектурно-земельних відносин та охорони навколишнього середовища (голова комісії Мисько С.М.), з бюджетно-фінансових питань та соціально-економічного розвитку (голова комісії В. П. Коваленко) та начальника відділу економіки, фінансів та бухгалтерського обліку - головного бухгалтера Гарєєву Л.А..
 
Селищний голова                      О.Пасько
 
 
Затверджено
рішенням Власівської селищної ради
№ 51 від 25 березня 2011 р.
 
ПОЛОЖЕННЯ
про використання коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва при відведенні
земель для потреб, не пов'язаних із сільськогосподарським і
лісогосподарським виробництвом
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1.Відшкодуванню підлягають втрати сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, заподіяні вилученням (викупом) сільськогосподарських угідь (ріллі, перелогів, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ), лісових земель та чагарників як основного засобу виробництва в сільському і лісовому господарстві для потреб, не пов'язаних із сільськогосподарським і лісогосподарським виробництвом.
 
1.2.Втрати сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва компенсуються незалежно від відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам.
 
1.3. Порядок визначення втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1279 "Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню" (із змінами та доповненнями).
 
2. НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ВІД ВІДШКОДУВАННЯ ВТРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТА ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
 
2.1.Втрати сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, зумовлені вилученням сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників, які підлягають відшкодуванню, надходять у розмірі 60 відсотків від загального обсягу до спеціального фонду селищного бюджету.
 
2.2.Використання коштів здійснюється по коду функціональної класифікації видатків 200200 "Охорона і раціональне використання земель". Кошти перераховуються на спеціальний рахунок головного розпорядника коштів.
 
2.3. Головним розпорядником цих коштів щорічно визначається при затвердженні селищного бюджету на відповідний рік – Власівська селищна рада.
 
2.4. Кошти, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, за своїм призначенням є цільовими і відповідно до статті 209 Земельного кодексу України використовуються виключно на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, проведення нормативної грошової оцінки земель, розмежування земель державної та комунальної власності, інвентаризації земель.
 
Вказані види робіт включають:
1) виконання робіт щодо відновлення земель, якщо це відбулося не з вини власників і користувачів земельних ділянок;
2) складання проектів будівництва, будівництво та реконструкція протиерозійних, гідротехнічних і протизсувних споруд, меліоративних систем;
3) реалізацію заходів щодо охорони земель навколо об'єктів поводження з відходами, що використовуються для їх збирання, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів, які перебувають у власності територіальних громад;
4)рекультивацію порушених земель, хімічну меліорацію та поліпшення земель (вапнування і гіпсування земель з метою зниження засоленості та кислотності ґрунту, а також недопущення заболоченості земель);
5)створення лісових та захисних лісонасаджень (полезахисних, водорегулюючих, прияружних і прибалкових лісосмуг, суцільних лісових насаджень на пісках, по ярах і балках, по берегах річок і водойм);
6)консервацію малопродуктивних деградованих сільськогосподарських угідь шляхом залуження, залісення (визначити, що до складу робіт із консервації земель шляхом залісення входить підготовка ґрунту під створення захисних лісових насаджень, проведення посадки лісових культур та догляд за ними, вирощування та придбання посадкового матеріалу);
7) проведення інвентаризації земель з метою встановлення місця розташування об'єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів , правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням;
8)формування земель комунальної власності територіальної громади і проект розмежування земель державної та комунальної власності;
9)здійснення інших заходів щодо охорони земель.
 
2.5 Головний розпорядник коштів:
- проводить тендер (торги), в порядку визначеному законодавством України, на виконання робіт або надання послуг серед підрядних організацій, які їх здійснюватимуть;
- укладає договір з виконавцем робіт – підрядною організацією, яка виграла тендер і на підставі реєстру та актів виконаних робіт, здійснює перерахування коштів за виконані роботи виконавцю робіт.
 
3. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ВИДАТКІВ,
ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ, ЯКІ НАДХОДЯТЬ
У ПОРЯДКУ ВІДШКОДУВАННЯ ВТРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ТА ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
 
3.1. Планування видатків, що здійснюються за рахунок коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва здійснюється Власівською селищною радою.
 
3.2. Власівська селищна рада в якості замовника робіт, із врахуванням очікуваних надходжень коштів від втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва здійснює контроль, несе відповідальність і виконує наступне:
- щорічно готує пропозиції по формуванню плану-кошторису використання коштів;
- готує і погоджує перелік об'єктів у відповідності з п.2.4. положення (далі – Перелік) із зазначенням робіт, етапів і термінів будівництва;
- проводить приймання і перевірку пред'явлених до оплати робіт згідно акту виконаних робіт організаціями, які виграли тендер (торги) і виконують роботи по охороні земель;
- здійснює технічний нагляд за будівництвом об'єктів по охороні і рекультивації земель, освоєнню нових та поліпшенню малопродуктивних земель;
- укладає угоди з розробником проекту на авторський нагляд і проводить оплату згідно кошторису розробленого проекту робіт;
- разом з підрядними організаціями проводить підготовку технічної документації для пред'явлення закінченого будівництва об'єктів робочій та державній комісіям, приймає в них участь.
 
3.3. Після врахування зауважень та пропозицій щодо відібраних робіт проект Переліку подається селищній ради для схвалення згідно з п.1 ст.76 Бюджетного кодексу України для розгляду на засіданнях постійних комісій селищної ради.
 
3.4. На підставі висновків комісій, сесія селищної ради приймає рішення щодо напрямків спрямування розпорядником коштів, які надходять до селищного бюджету в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.
 
3.5. Внесення змін до Переліку або додатковий перелік за рахунок перевиконання надходжень до спеціального фонду подається та затверджується у тому ж порядку, що і початковий Перелік.
 
4. ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ,
ЯКІ НАДХОДЯТЬ У ПОРЯДКУ ВІДШКОДУВАННЯ ВТРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ТА ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
 
4.1. Касове виконання селищного бюджету за видатками проводиться в межах надходження коштів до нього в установленому законодавством порядку.
 
4.2. Головне управління Державного казначейства у Кіровоградської області здійснює фінансування вказаних видатків згідно з Переліком, затвердженим рішенням обласної ради.
 
5. ІНШІ УМОВИ
 
5.1. Контроль цільового та ефективного використання коштів спеціального фонду селищного бюджету здійснюють у межах своїх повноважень органи, на які згідно із законодавством покладені такі функції.
 
Категорія: РІШЕННЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 11 | Додав: Admin (25 Березня 2011)
Переглядів: 2580 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
СЬОГОДНІ
ВХІД

КАЛЕНДАР

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
ГОДИНА ЗЕМЛІ
ФОТОГАЛЕРЕЯ
ПРО ПОГОДУ


ВАЛЮТА
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
ЗАЦІКАВЛЕНИМ

ВІРУЮЧИМ
Часовня

Вгору