Неділя, 14 Липня 2024, 22:53

ВЛАСІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
м.Світловодськ Кіровоградської обл.

офіційний веб-сайт

Вітаємо Вас Гість | RSS
ПОШУК
КОНТАКТИ
ВЛАСІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
вул.Першотравнева, 59,
смт Власівка,м.Світловодськ,
Кіровоградська обл., 27552

ЧАС РОБОТИ:

Пн - Чт 7.30 - 16.45
Пт 7.30 - 15.30

>
ДОВІДНИК
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯСТАТИСТИКА
СТАТИСТИКАОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

Головна » Документи » 2011 рік » РІШЕННЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 11

РІШЕННЯ селищної ради № 131 від 23 грудня 2011 року
Власівська селищна рада
м.Світловодська Кіровоградської області
(чотирнадцята сесія шостого скликання)
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
від 23 грудня 2011 року       № 131

Про затвердження Положення про
порядок закріплення майна, що
належить до комунальної власності
територіальної громади смт.Власівка
за підприємствами, установами та
організаціями на праві господарського
відання чи оперативного управління
та типових договорів
 
З метою створення для суб’єктів комунальної власності юридичних підстав для володіння, користування і розпорядження майном та встановлення ступеня відповідальності за його збереження, враховуючи висновки аудиторського звіту контрольно-ревізійного управління в Кіровоградській області, керуючись ст. ст. 23, 136, 137 Господарського кодексу України, ст. 60, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», -
 
СЕЛИЩНА РАДА в и р і ш и л а:
 
1. Затвердити Положення про порядок закріплення майна, що належить до комунальної власності територіальної громади селища Власівка, за підприємствами установами та організаціями на праві господарського відання чи оперативного управління (додаток 1).
2. Затвердити Типовий договір закріплення майна, що належить до комунальної власності територіальної громади селища Власівка, за підприємствами, установами та організаціями на праві господарського відання (додаток 2).
3. Затвердити Типовий договір закріплення майна, що належить до комунальної власності територіальної громади селища Власівка, за підприємствами, установами та організаціями на праві оперативного управління (додаток 3).
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань промисловості, енергетики, місцевого господарства та комунальної власності (голова комісії – Якимець М.В.)
 
Селищний голова                       О.Пасько
 
 
Додаток 1
до рішення Власівської
селищної ради № 131
від 23.12.2011 р.
П О Л О Ж Е Н Н Я
про порядок закріплення майна, що належить
до комунальної власності територіальної громади селища Власівка за підприємствами, установами, організаціями на праві
господарського відання чи оперативного управління
 
Розділ 1. Загальні положення
1. Положення про порядок закріплення майна, що належить до комунальної власності територіальної громади селища Власівка за підприємствами, установами, організаціями на праві господарського відання чи оперативного управління – надалі Положення, розроблене відповідно до Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України.
2. Положення визначає порядок закріплення майна, що належить до комунальної власності територіальної громади селища Власівка за підприємствами, установами, організаціями на правах господарського відання або оперативного управління.
3. Дія цього положення поширюється на майно, що перебуває у комунальній власності територіальної громади селища Власівка.
4. Об’єктами закріплення згідно з цим положенням є:
а) цілісні майнові комплекси підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів (далі підприємства). Структурний підрозділ підприємства може бути об’єктом закріплення після виділення його в установленому порядку у цілісний майновий комплекс на підставі розподільчого балансу;
б) нерухоме майно (будівлі, споруди, у тому числі об’єкти незавершеного будівництва, а також нежитлові приміщення, після виділення їх в окрему облікову одиницю (інвентарний об’єкт);
в) майно комунальної власності територіальної громади селища Власівка, що не увійшло до статутного фонду господарських товариств, створених у процесі приватизації;
г) інше окреме індивідуально визначене майно.
5. Ініціатива щодо закріплення майна, яке є комунальною власністю територіальної громади селища Власівка на правах господарського відання або оперативного управління за підприємствами, установами, організаціями виходить від Власівської селищної ради, а також безпосередньо від підприємств, установ, організацій.
 
 Розділ 2. Порядок закріплення об’єктів, що належать до комунальної власності територіальної громади селища Власівка за підприємствами, установами, організаціями на праві господарського відання чи оперативного управління.
1. Право господарського відання є речовим правом суб’єкта підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (або уповноваженим ним органом) з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами.
2. Правом оперативного управління визнається речове право суб’єкта господарювання, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом) для здійснення не комерційної господарської діяльності у межах встановлених Господарським кодексом України, законами України а також власником майна або уповноваженим ним органом.
3. Закріплення майна, що є комунальною власністю територіальної громади селища Власівка на праві господарського відання або оперативного управління, за підприємствами, установами, організаціями, а також зміна раніше встановленого правового режиму майна здійснюється за рішенням Власівської селищної ради на підставі пропозицій ініціатора закріплення майна, в яких зазначається
- назва об’єкта;
- його місцезнаходження;
- найменування та місцезнаходження балансоутримувача.
4. Закріплення майна здійснюється шляхом укладення між Власівською селищною радою в особі селищного голови та підприємством, установою, організацією в особі їх керівника договорів закріплення майна, що належить до комунальної власності територіальної громади селища Власівка, за підприємствами, установами та організаціями на праві господарського відання, або договорів закріплення майна, що належить до комунальної власності територіальної громади селища Власівка, за підприємствами, установами та організаціями на праві оперативного управління, типові форми яких затверджуються селищною радою (додатки 2,3), та складання актів приймання-передачі майна.
5. Укладення договорів щодо раніше закріпленого за підприємствами, установами, організаціями майна комунальної власності територіальної громади, селища Власівка на праві оперативного управління або господарського відання проводиться відповідно до рішення селищної ради.
 
 
Додаток 2
 до рішення Власівської
селищної ради № 131
від 23.12.2011 р.
ТИПОВИЙ ДОГОВІР
закріплення майна, що належить до комунальної власності
територіальної громади селища Власівка, за підприємствами,
установами та організаціями на праві господарського відання
 
„____”___________20__ року смт.Власівка
Власівська селищна рада (надалі Власник), в особі селищного голови ________________________________________, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з однієї сторони та _____________________________ (надалі Користувач), в особі __________________________________________________, що діє на підставі ________________________________ з другої сторони, (надалі Сторони), уклали цей Договір про наступне :
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Предметом договору є передача Власником Користувачеві на підставі рішення Власівської селищної ради від _________ року №__ у господарське відання майна, що належить до комунальної власності територіальної громади селища Власівка для здійснення комерційної господарської діяльності.
1.2. Власник передав Користувачеві в господарське відання майно, а саме:
___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________.
1.3. Майно передається згідно акту приймання–передачі від «___»__________200__ року.
 
2. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА
2.1. Користувач приймає майно згідно акту приймання - передачі.
2.2. Передача майна не тягне за собою виникнення у Користувача права власності на передане майно.
2.3. У випадку прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію Користувача або зміну правового режиму майна, яке було передано йому в господарське відання, Користувач повинен у місячний термін повернути Власнику зазначене майно в задовільному технічному стані, не гіршому, ніж на час передачі в користування, з урахуванням його фізичного зносу.
2.4. Майно вважається повернутим Користувачем Власнику після підписання акту приймання - передачі майна.
2.5. У разі неповернення зазначеного в акті приймання – передачі майна або повернення його у стані гіршому, ніж на час передачі в господарське відання, з врахуванням його фізичного зносу, збитки нанесені Власнику майна відшкодовуються Користувачем у повному обсязі на протязі одного місяця.
 
3. ОБОВ’ЯЗКИ ВЛАСНИКА
3.1. Власник зобов’язується передати майно, зазначене у п. 1.2. цього Договору по акту приймання – передачі, який підписується одночасно з цим договором.
3.2. Власник зобов’язується не вчиняти дій, які б перешкоджали Користувачеві користуватися майном.
4. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА
4.1. Прийняти по акту приймання – передачі майно, використовувати його у відповідності з цільовим призначенням і умовами цього Договору, забезпечувати збереження, не допускати його знищення і псування.
4.2. На протязі місяця застрахувати передане в користування майно на суму не меншу, ніж його балансова вартість. Надати копії договорів страхування Власнику.
4.3. Утримувати майно та прилеглу територію у належному стані. Здійснювати обслуговування. Виконувати всі санітарні норми та правила.
4.4. Проводити необхідний поточний та капітальний ремонт майна, а при необхідності – забезпечити доступ експлуатаційних організацій до майна з метою його профілактичного огляду і ремонту.
4.5. Дотримуватись протипожежних правил, вимог, стандартів, а також виконувати приписи і постанови органів державного пожежного нагляду. Утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту, зв’язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням.
4.6. У порядку, визначеному Положенням про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади селища Власівка, отримувати дозвіл виконавчого комітету Власівської селищної ради на передачу зазначеного майна в оренду.
4.7. У разі відсутності правовстановлюючих документів (свідоцтва про право власності), а також у разі відсутності технічної документації на майно, яке закріплюється за Користувачем, та документів на право користування земельною ділянкою закріпленою за цим майном, Користувач зобов’язаний протягом одного року за свій рахунок виготовити ці документи.
5. ПРАВА ВЛАСНИКА
5.1. Контролювати наявність, технічний стан, напрямки та ефективність використання майна, переданого в користування.
5.2. Отримувати у Користувача звітність про рух майна згідно балансу, а також іншу необхідну інформацію стосовно переданого в користування майна.
5.3. У разі передачі майна в оренду, контролювати виконання умов договорів оренди.
5.4. Контролювати виконання умов цього договору.
6. ПРАВА КОРИСТУВАЧА
6.1. Здійснювати користування майном на праві господарського відання для забезпечення комерційної господарської діяльності.
6.2. За рішенням виконавчого комітету Власівської селищної ради передавати майно в оренду.
6.3. За погодженням з Власником пристосовувати майно (проводити реконструкцію майна), передане в користування, до особливостей своєї діяльності.
6.4. Списання майна, переданого в користування, проводити згідно чинного законодавства.
6.5. Відчуження нерухомого майна, переданого в користування, проводити згідно рішення селищної ради.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.
8. ТЕРМІН ДІЇ ТА УМОВИ ЗМІНИ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
8.1. Цей договір діє з моменту підписання Акта приймання – передачі до прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію Користувача або зміну правового режиму майна, яке було закріплене за Користувачем на праві господарського відання.
8.2. Дія Договору припиняється у разі:
- реорганізації або ліквідації Сторін за договором;
- у разі прийняття рішення селищною радою про зміну правового режиму майна.
9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором регламентуються чинним законодавством.
9.2. Цей договір складено в 2–х примірниках, які мають однакову юридичну силу.
10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН
ВЛАСНИК                                          КОРИСТУВАЧ
М.П.                                                   М.П.
 
 
Додаток 3
до рішення Власівської
селищної ради № 131
від 23.12.2011 р.
ТИПОВИЙ ДОГОВІР
закріплення майна, що належить до комунальної власності
територіальної громади селища Власівка, за підприємствами,
установами та організаціями на праві оперативного управління

 
„____”___________20__ року смт.Власівка Власівська селищна рада (надалі Власник), в особі селищного голови ________________________________________, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з однієї сторони та ______________________________ (надалі Користувач), в особі ___________________________________________________, що діє на підставі____________________________________з другої сторони, (надалі Сторони), уклали цей Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Предметом договору є передача Власником Користувачеві на підставі рішення Власівської селищної ради від _________ року № ___ в оперативне управління майна, що належить до комунальної власності територіальної громади селища Власівка для здійснення некомерційної господарської діяльності.
1.2. Власник передав Користувачеві в оперативне управління майно, а саме :
 __________________________________________.
1.3. Майно передається згідно акту приймання – передачі від «___»__________20__ року.
2. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА
2.1. Користувач приймає майно згідно акту приймання - передачі.
2.2. Передача майна не тягне за собою виникнення у Користувача права власності на передане майно.
2.3. У випадку прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію Користувача або зміну правового режиму майна, яке було передано йому в оперативне управління, Користувач повинен у місячний термін повернути Уповноваженому органу зазначене майно в задовільному технічному стані, не гіршому, ніж на час передачі в користування, з урахуванням його фізичного зносу.
2.4. Майно вважається повернутим Користувачем Власнику після підписання акту приймання - передачі майна.
2.5. У разі неповернення зазначеного в акті приймання–передачі майна або повернення його у стані гіршому, ніж на час передачі в оперативне управління, з врахуванням його фізичного зносу, збитки нанесені Власнику майна відшкодовуються Користувачем у повному обсязі на протязі одного місяця.
3. ОБОВ’ЯЗКИ ВЛАСНИКА
3.1. Власник зобов’язується передати майно, зазначене у п. 1.2. цього Договору по акту приймання – передачі, який підписується одночасно з цим договором.
3.2. Власник зобов’язується не вчиняти дій, які б перешкоджали Користувачеві користуватися майном.
4. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА
4.1. Прийняти по акту приймання – передачі майно, використовувати його у відповідності з цільовим призначенням і умовами цього Договору, забезпечувати збереження, не допускати його знищення і псування.
4.2. На протязі місяця застрахувати передане в користування майно на суму не меншу, ніж його балансова вартість. Надати копії договорів страхування Власнику.
4.3. Утримувати майно та прилеглу територію у належному стані. Здійснювати обслуговування майна. Виконувати всі санітарні норми та правила.
4.4. Проводити необхідний поточний та капітальний ремонт майна, а при необхідності – забезпечити доступ експлуатаційних організацій до цих мереж з метою їх профілактичного огляду і ремонту.
4.5. Дотримуватись протипожежних правил, вимог, стандартів, а також виконувати приписи і постанови органів державного пожежного нагляду. Утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту, зв’язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначення.
4.6. У порядку, визначеному Положенням про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади селища Власівка, отримувати дозвіл виконавчого комітету Власівської селищної ради на передачу зазначеного майна в оренду.
4.7. У разі відсутності правовстановлюючих документів (свідоцтва про право власності), а також у разі відсутності технічної документації на майно, яке закріплюється за Користувачем, та документів на право користування земельною ділянкою закріпленою за цим майном, Користувач зобов’язаний протягом одного року за свій рахунок виготовити ці документи.
5. ПРАВА ВЛАСНИКА
5.1. Контролювати наявність, технічний стан, напрямки та ефективність використання майна, переданого в користування.
5.2. Отримувати у Користувача звітність про рух майна згідно балансу, а також іншу необхідну інформацію стосовно переданого в користування майна.
5.3. У разі передачі майна в оренду, контролювати виконання умов договорів оренди.
5.4. Контролювати виконання умов цього договору.
6. ПРАВА КОРИСТУВАЧА
6.1. Здійснювати користування майном на праві оперативного управління для забезпечення некомерційної господарської діяльності.
6.2. За рішенням виконавчого комітету передавати майно в оренду.
6.3. За погодженням з Власником пристосовувати майно (проводити реконструкцію майна), передане в користування, до особливостей своєї діяльності.
6.4. Списання майна, переданого в користування, проводити згідно чинного законодавства.
6.5. Відчуження нерухомого майна, переданого в користування, проводити згідно рішення селищної ради.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. За невиконання або не належне виконання зобов’язань за договором сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.
8. ТЕРМІН ДІЇ ТА УМОВИ ЗМІНИ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
8.1. Цей договір діє з моменту підписання Акта приймання – передачі до прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію Користувача або зміну правового режиму майна, яке було закріплене за Користувачем на праві оперативного управління.
8.2. Дія Договору припиняється у разі :
- реорганізації або ліквідації Сторін за договором;
- у разі прийняття рішення селищною радою про зміну правового режиму майна.
9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором регламентуються чинним законодавством.
9.2. Цей договір складено в 2–х примірниках, які мають однакову юридичну силу.
10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН
ВЛАСНИК                                                    КОРИСТУВАЧ
М.П.                                                               М.П.
 
Категорія: РІШЕННЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 11 | Додав: Admin (23 Грудня 2011)
Переглядів: 3154 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
СЬОГОДНІ
ВХІД

КАЛЕНДАР

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
ГОДИНА ЗЕМЛІ
ФОТОГАЛЕРЕЯ
ПРО ПОГОДУ


ВАЛЮТА
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
ЗАЦІКАВЛЕНИМ

ВІРУЮЧИМ
Часовня

Вгору