Понеділок, 04 Березня 2024, 13:50

ВЛАСІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
м.Світловодськ Кіровоградської обл.

офіційний веб-сайт

Вітаємо Вас Гість | RSS
ПОШУК
КОНТАКТИ
ВЛАСІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
вул.Першотравнева, 59,
смт Власівка,м.Світловодськ,
Кіровоградська обл., 27552

ЧАС РОБОТИ:

Пн - Чт 7.30 - 16.45
Пт 7.30 - 15.30

>
ДОВІДНИК
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯСТАТИСТИКА
СТАТИСТИКАОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

Головна » Документи » 2009 рік » РІШЕННЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 09

Тимчасове Положення про порядок продажу земельних ділянок...
Затверджено
рішенням Власівської
селищної ради № 542
від 29 травня 2009 року
ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про порядок продажу земельних ділянок
та передачі їх в оренду на конкурентних засадах
на території Власівської селищної ради
Кіровоградської області

1. Тимчасове Положення про порядок продажу земельних ділянок або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на конкурентних засадах на території Власівської селищної ради Кіровоградської області (далі - Положення) розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного, Земельного та Бюджетного кодексів України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про основи містобудування", "Про планування і забудову територій", "Про оренду землі", "Про оцінку землі", "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність", "Про державну експертизу землевпорядної документації", "Про землеустрій", постанов Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року №1531 "Про експертну грошову оцінку земельних ділянок несільськогосподарського призначення" та від 16 травня 2002 року №648 "Про затвердження Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги", від 26 травня 2004 року №677 "Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок", інших нормативно-правових актів з питань регулювання земельних відносин в Україні.
2. Положення визначає організаційно-правові засади і порядок:
- продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомості державної або комунальної власності;
- проведення земельних аукціонів з продажу чи надання в оренду земельних ділянок комунальної власності під забудову або використання за цільовим призначенням;
- проведення аукціонів щодо набуття права (оренди, суперфіції, емфітевзису) земельних ділянок для реалізації інвестиційних проектів.

І.Визначення термінів
1. Подані в цьому Положенні терміни для проведення продажу земельних ділянок та прав на них на конкурентних засадах вживаються у такому значенні:
Земельна ділянка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним розташуванням, з визначеними щодо неї правами.
Земельні торги - продаж чи надання в оренду на конкурентних засадах у формі аукціону земельних ділянок державної та комунальної власності суб'єктам підприємницької діяльності.
Аукціон з продажу земельної ділянки - форма прилюдного визначення набувача права власності на земельну ділянку, за якою це право визначається за тим із учасників, що запропонував найбільшу ціну за право власності на земельну ділянку.
Аукціон з продажу прав на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису) (далі - прав на земельну ділянку) - форма прилюдного визначення набувача права на земельну ділянку, за якою це право визначається за тим із учасників, що запропонував найбільшу ціну за право на земельну ділянку при встановленому Власівською селищною радою фіксованому розмірі плати, який не може бути менший мінімального розміру орендної плати та перевищувати максимальний розмір орендної плати за земельні ділянки комунальної власності згідно Закону України "Про оренду землі". Умови набуття права на земельні ділянки, встановлені Організатором до проведення земельних торгів не можуть змінюватися до набрання чинності договором купівлі-продажу земельної ділянки або прав на неї.
Організатор земельних торгів (аукціонів) - Власівська селищна рада, яка приймає рішення про продаж чи надання в оренду земельної ділянки.
Виконавець земельних торгів (аукціонів) - юридична особа, яка має підтверджуючі документи на право проведення робіт з продажу нерухомості. Земельний аукціон проводиться на підставі договору між організатором та виконавцем земельних торгів.
Ліцитатор - ведучий прилюдних торгів, який призначається виконавцем торгів. Ліцитатор повинен знати порядок і володіти технікою проведення торгів.
Інформування населення та інших зацікавлених осіб, у тому числі суб'єктів підприємницької діяльності - розміщення Власівською селищною радою в засобах масової інформації та мережі Інтернет офіційної інформації щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок.
Оголошення про земельні торги (аукціони) - опублікування в засобах масової інформації офіційної інформації про продаж чи надання в оренду земельних ділянок на земельних торгах у формі аукціону, яке здійснюється в порядку та строки, визначені статтею 137 Земельного кодексу України.
Лот - земельна ділянка несільськогосподарського призначення комунальної власності, у тому числі з розташованими на ній об'єктами нерухомого майна комунальної власності, або право на земельну ділянку, що виставляється для продажу на земельних торгах у формі аукціонів, якій надається свій номер під час проведення аукціону.
Вільні земельні ділянки – земельні ділянки несільськогосподарського призначення, не надані у власність чи користування, вільні від забудови та прав третіх осіб.
Об'єкт нерухомого майна (нерухоме майно, нерухомість) – земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці (будівля, споруда тощо), переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.
Оренда землі - це засноване на договорі строкове, платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.
Містобудівна документація - затверджені текстові і графічні матеріали, якими регулюється планування, забудова та інше використання територій (схема планування, генеральний план, детальний план територій, план червоних ліній, проект забудови території, проект розподілу території).
Комплексна забудова територій - засіб забезпечення громадських та приватних інтересів, спрямованих на попереднє проведення інженерної підготовки, спорудження зовнішніх інженерно-транспортних мереж, об'єктів соціальної сфери, житлових будинків, благоустрою території інших об'єктів містобудування.
Матеріали погодження місця розташування об'єкта - викопіювання з генерального плану або іншої містобудівної документації населеного пункту, копія плану земельної ділянки з нанесенням на ній варіантів розміщення об'єкта, інженерних мереж і споруд, під'їздів із зазначенням загальної площі, яку необхідно вилучити, складу угідь та умов відведення.
Технічні умови - визначення потреб і коштів, що їх повинні сплатити забудовники для компенсації навантажень на інженерну інфраструктуру населеного пункту або для оплати проведення додаткових інженерних комунікацій (електро-, газо-, водовідведення, каналізація, телефонні лінії, під'їзні дороги тощо).
Заявник - суб'єкт, який в установлений цим Положенням термін подав заяву (клопотання) про викуп земельної ділянки під об'єктом нерухомості чи участь в земельних торгах у формі аукціону.
Аукціонна комісія - орган, який утворюється організатором земельних торгів з метою вирішення питань, пов'язаних з підготовкою та проведенням земельних торгів з продажу земельних ділянок або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису).
Учасники земельних торгів (аукціону) - суб'єкти, які сплатили реєстраційний і гарантійний внесок, уклали із виконавцем аукціону угоду про умови участі в земельному аукціоні і можуть бути покупцями чи орендарями відповідно до чинного законодавства України.
Початкова ціна лота у разі продажу земельної ділянки - дорівнює її нормативній грошовій оцінці, обчисленій згідно прийнятого рішення сесії Власівської селищної ради на підставі довідки про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, наданої відділом Держкомзему в м.Світловодськ Кіровоградської області.
Початкова ціна лота у разі продажу прав на земельну ділянку - визначається на підставі звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, виконаної на замовлення організатора, суб'єктом господарювання, що має відповідну ліцензію на виконання цього виду робіт.
Реєстраційний внесок - внесок, який сплачує заявник за реєстрацію його як учасника аукціону. Розмір реєстраційного внеску визначається виконавцем торгів та розраховується виходячи з того, що він повинен покривати витрати, пов'язані з організацією земельних торгів. Максимальний розмір реєстраційного внеску не повинен перевищувати 0,5 розміру мінімальної заробітної плати на час публікації оголошення про проведення земельних торгів.
Гарантійний внесок - завдаток, який сплачує заявник, розмір якого встановлюється виконавцем аукціону за погодженням з його організатором, та не може перевищувати 10 відсотків стартової ціни продажу земельного лоту.
Переможець земельних торгів - учасник, який запропонував найвищу ціну чи розмір орендної плати.
Договір купівлі-продажу - договір, за яким продавець зобов'язується передати земельну ділянку у власність покупцеві або передати право на земельну ділянку із зобов'язанням подальшого укладення договору оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки на визначених умовах, а покупець зобов'язується прийняти земельну ділянку або прав на неї як нематеріальний актив і сплатити за нього певну грошову суму.
II. Загальні положення
Продаж земельних ділянок на конкурентних засадах:
1. Земельні ділянки комунальної власності або права на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис), підлягають продажу на конкурентних засадах (земельні торги), крім випадків, встановлених Земельним кодексом України.
Земельні торги проводяться у формі аукціону.
2. На підставі звернень фізичних та юридичних осіб або з ініціативи Власівської селищної ради формується перелік вільних земельних ділянок, які можуть бути продані у власність або надані в оренду на земельних торгах (аукціоні).
3. Перелік таких ділянок протягом року може змінюватися і доповнюватися, як з ініціативи селищної ради, так і у зв'язку із зверненням юридичних та фізичних осіб.
При відмові орендаря викупити земельну ділянку, земельна ділянка залишається в нього на праві оренди відповідно до раніше укладеного договору оренди і може бути продана виключно на земельних торгах за умови збереження права орендаря на термін договору оренди.
4. Об'єктами земельних торгів (аукціонів) відповідно до цього Положення є земельні ділянки комунальної власності, які призначені для продажу чи надання в оренду під забудову на земельних торгах у формі аукціону.
5. Вільні земельні ділянки комунальної власності, які планується надати під багатоповерхову (багатоквартирну) житлову забудову, є пріоритетними об'єктами земельних аукціонів щодо набуття права оренди на земельну ділянку.
Власівська селищна рада має право надавати земельні ділянки для житлового багатоповерхового (багатоквартирного) будівництва в оренду для забезпечення житлом тих мешканців територіальних громад, які перебувають на квартирному обліку, згідно з Житловим кодексом України.
При наданні в оренду земельних ділянок для житлового багатоповерхового (багатоквартирного) будівництва встановлюються граничні строки початку будівництва, але не більше половини нормативного строку після отримання відповідного дозволу, в іншому випадку втрачається право оренди земельної ділянки.
6. Дія цього Положення не поширюється на земельні ділянки комунальної власності або права на них в випадках передбачених чинним законодавством у разі:
- відчуження чи надання в оренду земельних ділянок у випадку приватизації об'єктів незавершеного будівництва;
- відчуження чи надання в оренду земельних ділянок, які належать фізичним особам на правах приватної власності та юридичним особам, шляхом проведення аукціону або конкурсу за рішенням суду;
- придбання у власність чи отримання в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення.
7. Земельні ділянки, призначені для продажу чи надання в оренду на земельних торгах (аукціонах), не повинні мати будь-яких правових обмежень (обтяжень) і мають бути вільними від прав третіх осіб на цю земельну ділянку.
8. З моменту виникнення умов та/або підстав для проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок або прав на них, земельні ділянки не можуть надаватися в постійне користування, передаватися в оренду, відчужуватися на користь третіх осіб, а також змінювати правовий режим у будь-який інший спосіб, якщо це призведе до обтяження земельної ділянки чи іншого обмеження прав набувача.
9. Підготовка та організація земельних торгів (аукціону) проводиться в кілька етапів:
- формування переліку земельних ділянок, які виносяться на аукціон;
- інформування населення;
- виготовлення технічної документації земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги, проведення її державної експертизи та складання технічного паспорта земельної ділянки;
- публікація офіційного повідомлення про проведення земельних торгів не пізніше ніж за 30 днів до їх проведення, після затвердження в установленому порядку технічного паспорта земельної ділянки ;
- подання заяв на участь в аукціоні, укладення угоди про умови участі в аукціоні суб'єктів підприємницької діяльності;
- реєстрація заяв суб'єктів, перевірка надходження від них коштів для участі в земельних торгах (аукціоні);
- проведення земельних торгів (аукціону);
- підведення підсумків земельних торгів (аукціону);
- проведення розрахунків;
- оформлення права власності чи права оренди земельної ділянки.
10. З метою врегулювання проведення земельних торгів до моменту прийняття спеціального закону щодо порядку проведення земельних торгів (аукціони) з продажу чи надання в оренду земельних ділянок комунальної власності, аукціони організовуються Власівською селищною радою, яка уповноважена, відповідно до Земельного кодексу України, здійснювати розпорядження цими землями.
III.Інформування населення
1. Інформування населення щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок, про розмір земельних ділянок та місце знаходження, цільове призначення, їх кількісний, якісний склад, доступ до комунікацій, стартову ціну, інвестиційні чи інші вимоги щодо їх використання, якщо такі встановлюються, здійснюється Власівською селищною радою в друкованих засобах масової інформації, розміщення рекламних інформаційних щитів, в мережі Інтернет на сайті Власівської селищної ради.
Інформування населення про правові, економічні та екологічні наслідки планування територій, а також про порядок врахування законних інтересів та вимог власників або користувачів земельних ділянок, будівель і споруд, що оточують місце будівництва, здійснюється протягом підготовки технічної документації, організації та проведення земельних торгів.
2. На підставі рішення Власівської селищної ради про затвердження технічних паспортів та ціни продажу чи розміру орендної плати за земельні ділянки організатор або виконавець земельних торгів, не пізніше як за 30 днів до їх проведення публікує в друкованих та інших засобах масової інформації офіційне повідомлення про проведення земельного аукціону або конкурсу та розміщує його на Інтернет-сайті Власівської селищної ради.
3. Офіційна інформація про виставлення земельних ділянок на земельний аукціон або конкурс має містити такі відомості:
- місцезнаходження та розміри земельних ділянок згідно з технічним паспортом;
- цільове призначення та функціональне використання земельних ділянок;
- стартову ціну;
- умови участі в аукціоні;
- розмір реєстраційного та гарантійного внеску;
- час та місце проведення аукціону;
- назву, адресу установи, прізвище та посаду, номер телефону особи, в якої можна ознайомитись з технічним паспортом земельної ділянки;
- про строк подачі заяв та документів на участь в аукціоні.
4. Не пізніше 30-ти днів до початку земельних торгів організатор аукціону повинен розмістити на тих земельних ділянках, які пропонуються для продажу чи надання в оренду, рекламні щити з офіційною інформацією про земельні ділянки, запропоновані для продажу або надання в оренду на земельних торгах.
5. З моменту опублікування повідомлення організатор земельних торгів дає можливість особам, які бажають взяти участь в аукціоні або конкурсі, придбати за ціною, що встановлюється організатором, інформаційний пакет учасника аукціону та надає безоплатні консультації з питань проведення земельного аукціону.
6. Інформаційний пакет має включати:
- дані про місцезнаходження, площу та межі земельної ділянки;
- цільове призначення земельної ділянки, визначене відповідно до земельного законодавства;
- викопіювання з генерального плану, схему розміщення земельної ділянки;
- умови відведення земельної ділянки (власність, оренда, суперфіцій);
- умови використання земельної ділянки;
- стартову ціну об’єкта аукціону;
- умови проведення земельних торгів;
- містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки;
- копії висновків спеціально уповноважених органів;
- згоду попереднього землекористувача (у разі необхідності);
- проект заявки на участь у земельних торгах;
- перелік документів та відомостей, які додаються учасником до заяви на участь в земельних торгах;
- проект договору купівлі-продажу земельної ділянки або прав на неї;
- у випадку продажу права на земельну ділянку додатково - проект договору оренди, суперфіцію або емфітевзису земельної ділянки;
- інші інформаційні та обгрунтовуючі матеріали і документи (у разі необхідності).
ІV. Порядок продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об’єктами нерухомості
1. До об’єктів нерухомості належать об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни призначення.
Громадяни та юридичні особи, зацікавлені у придбанні земельних ділянок під об’єктами нерухомості у власність, подають заяву (клопотання) до Власівської селищної ради, яка виступає продавцем земельних ділянок (додаток 1).
У заяві громадянина України, суб’єкта підприємницької діяльності чи клопотанні юридичної особи України зазначаються відомості про заявника, місце розташування земельної ділянки, цільове призначення та її розмір.
До заяви (клопотання) додаються:
- документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (у разі його наявності);
- копія установчих документів для юридичної особи (копія статуту, довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України);
- копія паспорта громадянина України, копія ідентифікаційного коду;
- свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або його нотаріально засвідчена копія у разі продажу земельної ділянки суб'єкту підприємницької діяльності;
- нотаріально завірена копія свідоцтва про право власності на об'єкти нерухомого майна, що знаходяться на земельній ділянці, або інші документи, що посвідчують право власності на ці об'єкти;
- для іноземних юридичних осіб – договір оренди землі, копія свідоцтва про реєстрацію іноземною юридичною особою постійного представництва з правом ведення господарської діяльності на території України, документ, що посвідчує право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на земельній ділянці.
У випадку придбання земельної ділянки у спільну власність, до заяви (клопотання) додається список покупців з визначенням для кожного з них частки земельної ділянки.
Особам, які подали заяви (клопотання) про придбання (купівлю) земельної ділянки під об’єктами нерухомості і не мають документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою, продаж цієї ділянки здійснюється не пізніше 30-ти днів після розроблення землевпорядною організацією проекту її відведення.
Власівська селищна рада розглядає клопотання (заяву) у місячний строк з дня його одержання і дає згоду на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (якщо такий проект відсутній) та/або про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.
Проекти землеустрою із відведення земельних ділянок підлягають обов'язковій державній експертизі землевпорядної документації, позитивний висновок якої є підставою для прийняття відповідного рішення.
Рішення про відмову в наданні земельної ділянки в користування має містити мотивовані пояснення з посиланням на відповідні положення нормативно-правових актів, затвердженої містобудівної документації та документації із землеустрою.
У цей же термін продавець має визначити існуючі сервітути та обмеження щодо умов використання земельної ділянки, що приватизується.
2. Продавець може відмовити покупцеві в продажу земельної ділянки та видачі державного акта на право власності на землю на таких підставах:
- подання клопотання (заяви) на придбання земельної ділянки у власність особою, яка не може набувати право власності на землю відповідно до Земельного кодексу України;
- подання заяви на придбання земельної ділянки , яка не підлягає передачі у власність юридичним і фізичним особам відповідно до Земельного кодексу України;
- неподання документів, необхідних для прийняття рішення щодо продажу земельної ділянки;
- виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;
- у разі порушення справи про банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності або припинення його діяльності;
- відмова від укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.
У разі відмови продавця від продажу земельної ділянки, щодо якої покупець подав заяву (клопотання), продавець зобов'язаний не пізніше 30-ти днів від дня подачі заяви повідомити у письмовій формі покупця про прийняте рішення, вказавши підстави такої відмови.
Рішення про відмову продавця в продажу такої земельної ділянки, а також залишення заяви (клопотання) покупця без розгляду більш як місяць може бути оскаржено в суді.
3. Документи, які необхідні для продажу земельної ділянки під об'єктами нерухомого майна:
- технічна документація із землеустрою щодо продажу земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності, яка розробляється державними чи іншими землевпорядними організаціями;
- висновок експерта про вартість земельної ділянки;
- висновок державної землевпорядної експертизи;
- рішення селищної ради про продаж земельної ділянки під об'єктами нерухомого майна і затвердження технічної документації щодо видачі Державного акта на право власності на землю.
4. Ціна земельної ділянки визначається за експертною грошовою оцінкою, що проводиться організаціями, які мають відповідну ліцензію на виконання цього виду робіт, на замовлення селищної ради.
Фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснюється за рахунок внесеного покупцями авансу, що не може бути більшим ніж 20 відсотків вартості земельної ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки (додаток 2).
Сума авансового внеску зараховується до ціни продажу земельної ділянки. У разі відмови покупця від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки сума авансового внеску не повертається.
Розрахунки за придбання земельної ділянки можуть здійснюватись із розстроченням платежу за згодою сторін, але не більше ніж на п'ять років.
Кошти, отримані від продажу земельних ділянок, зараховуються селищною радою до державного та місцевого бюджетів у порядку, визначеному законом.
5. Набуття права на земельні ділянки комунальної власності під тимчасовими спорудами, що не є об'єктами нерухомості, здійснюється виключно на конкурентних засадах.
6. Угоди про перехід права власності на земельні ділянки укладаються в письмовій формі та нотаріально посвідчуються. Укладення таких угод здійснюється відповідно до Цивільного кодексу України з урахуванням вимог Земельного кодексу України.
Угоди повинні містити:
а) назву сторін (прізвище, ім'я та по батькові громадянина, назва юридичної особи);
б) вид угоди;
в) предмет угоди (земельна ділянка з визначенням місця розташування, площі, цільового призначення, складу угідь, правового режиму тощо);
г) документ, що підтверджує право власності на земельну ділянку;
ґ) відомості про відсутність заборон на відчуження земельної ділянки;
д) відомості про відсутність або наявність обмежень щодо використання земельної ділянки за цільовим призначенням (застава, оренда, сервітути тощо);
є) договірну ціну;
є) права та обов'язки сторін;
ж) кадастровий номер земельної ділянки;
з) момент переходу права власності на земельну ділянку.
Угоди про перехід права власності на земельні ділянки підлягають нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.
7. Додатком до угоди є державний акт на право власності на земельну ділянки, форма якого затверджена постановою Кабінету Міністрів України.
Реєстрація державних актів здійснюється в порядку та відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень".

 
 
 
Категорія: РІШЕННЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 09 | Додав: Admin (23 Червня 2009)
Переглядів: 7623 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
СЬОГОДНІ
ВХІД

КАЛЕНДАР

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
ГОДИНА ЗЕМЛІ
ФОТОГАЛЕРЕЯ
ПРО ПОГОДУ


ВАЛЮТА
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
ЗАЦІКАВЛЕНИМ

ВІРУЮЧИМ
Часовня

Вгору