Неділя, 16 Червня 2024, 18:36

ВЛАСІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
м.Світловодськ Кіровоградської обл.

офіційний веб-сайт

Вітаємо Вас Гість | RSS
ПОШУК
КОНТАКТИ
ВЛАСІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
вул.Першотравнева, 59,
смт Власівка,м.Світловодськ,
Кіровоградська обл., 27552

ЧАС РОБОТИ:

Пн - Чт 7.30 - 16.45
Пт 7.30 - 15.30

>
ДОВІДНИК
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯСТАТИСТИКА
СТАТИСТИКАОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

Головна » Документи » 2009 рік » РІШЕННЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 09

Рішення №519 від 29 травня 2009 року
Власівська селищна рада
м.Світловодськ Кіровоградської області
(тридцять друга сесія п'ятого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

від 29 травня 2009 року № 519

Про внесення змін до Порядку проведення
конкурсу на право оренди майна, що належить
до комунальної власності територіальної
громади селища Власівка, затвердженого
рішенням селищної ради 26.10.2007 р. за № 254

У зв'язку із змінами, які відбулися в законодавстві України стосовно проведення конкурсу на право оренди майна, відповідно до ст.7, ст.9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", ст.73 Закону України "Про державний бюджет України на 2009 рік", наказу ФДМУ від 15.12.2008 р. № 1495 "Про затвердження Змін до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна", розглянувши протест Світловодської міжрайпрокуратури від 12.03.09 р. вих.№810, керуючись ст.60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою удосконалення і деталізації процедури проведення конкурсу на право оренди комунального майна,

СЕЛИЩНА РАДА в и р і ш и л а:

1.Протест Світловодської міжрайпрокуратури задовольнити.

2.Внести зміни до Порядку проведення конкурсу на право оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади селища Власівка, затвердженого рішенням с селищної ради 26.10.2007 р. за № 254 та викласти його в наступній редакції (додається)

3.Рішення набирає чинності з моменту опублікування його в засобах масової інформації.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань промисловості, енергетики, місцевого господарства, комунальної власності (голова комісії - А.Поварчук)Селищний голова О.Пасько
Додаток 1
до рішення Власівської
селищної ради № 519
від 29 травня 2009 року


Порядок проведення конкурсу
на право оренди майна, що належить до комунальної власності
територіальної громади селища Власівка
 
 (Із змінами внесеними рішенням сесії №574 від 23.10.09 р.)
1.Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено в зв'язку із змінами, які видулися в законодавстві України стосовно проведення конкурсу на право оренди майна, відповідно до ст.7, ч.7 ст.9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", ст.73 Закону України "Про державний бюджет України на 2009 рік", наказу ФДМУ від 15.12.2008 р. № 1495 "Про затвердження Змін до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна" та з метою удосконалення і деталізації процедури проведення конкурсу на право оренди комунального майна.
1.2. Цей Порядок поширюється на об'єкти оренди майна, що належать до комунальної власності територіальної громади селища Власівка: нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення), інше окреме індивідуально визначене майно.
1.3. Конкурс на право оренди комунального майна (далі конкурс) проводить конкурсна комісія, утворена Орендодавцем цього майна, який визначений згідно Положення про порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади селища Власівка, затвердженого рішенням селищної ради № 518 від 29 травня 2009 року. Конкурс полягає у визначенні орендаря, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпечення виконання інших умов конкурсу.

2. Оголошення конкурсу
2.1. Конкурс оголошується за ініціативи Орендодавця або за наявності заяви про оренду від фізичної чи юридичної особи за умови відсутності заяви від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного комунального майна в оренду поза конкурсом, якщо інше не передбачено законом (Перелік визначений ст.73 Закону України „Про Державний бюджет України на 2009 рік”).
2.2. У разі надходження однієї заяви про оренду певного об'єкта (будівлі, споруди, групи приміщень), а іншої – про оренду частини цього об'єкта Орендодавець повідомляє другого заявника, що розглядається питання про оренду всього об'єкта.
2.3. За наявності підстав для оголошення конкурсу комунальні підприємства, установи, організації, які є балансоутримувачами цього майна (Орендодавці) мають звернутися до виконавчого комітету селищної ради із запитом щодо бажаних напрямів використання об'єкта оренди та кандидатури до складу конкурсної комісії. До запиту додаються копії документів, передбачених Переліком документів, які подаються орендарем орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до комунальної власності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 14.11.2005 р. №2975.
2.4. Перед оголошенням конкурсу, після надходження запиту Орендодавця та відповідних документів, виконавчий комітет надає орендодавцю:
1) висновок (пропозиції) щодо умов конкурсу і, відповідно, договору оренди.
2) копію свідоцтва про право власності на об'єкт оренди (у разі оренди будівель, споруд, приміщень строком на три роки і більше);
3) кандидатуру від виконавчого комітету до складу конкурсної комісії.
Орендодавець забезпечує огляд об'єкта оренди членам конкурсної комісії, після оголошення конкурсу - учасникам конкурсу.
2.5. Оголошення про конкурс на право оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади смт.Власівка, публікується в газеті "Світловодськ вечірній" та у разі доцільності, за рішенням конкурсної комісії, в інших засобах масової інформації не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:
- інформація про об'єкт (назва, місцезнаходження);
- умови конкурсу;
- дата, час і місце проведення конкурсу;
- кінцевий термін прийняття пропозицій учасників конкурсу (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу);
- перелік матеріалів, які подають учасники конкурсу;
- повідомлення, що договір оренди з переможцем конкурсу - суб'єктом малого підприємництва, який здійснюватиме на орендованих площах виробничу діяльність, укладатиметься з урахуванням вимог пункту 5.14. цього Порядку;
- іншу інформацію.
2.5. Якщо учасник конкурсу вже подав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після публікації оголошення про конкурс, він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу. У разі не подання пропозицій у встановлений термін після публікації оголошення про конкурс, попередня заява на конкурсі не розглядається.
2.6. Орендодавець не має права змінювати умови проведення конкурсу після публікації оголошення про конкурс.

3. Умови конкурсу
3.1. Умовами конкурсу є:
- розмір орендної плати;
- ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням;
- дотримання вимог експлуатації об'єкта;
- компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця або іншого учасника на здійснення незалежної оцінки об'єкта оренди, витрат орендодавця на публікації оголошення про конкурс за виставленими рахунками відповідних ЗМІ (а у разі потреби і витрати на виготовлення право установчих документів на об'єкт оренди, які необхідні для здійснення державної реєстрації та нотаріального посвідчення договору оренди).
Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки об'єкта оренди, можуть бути:
- здійснення певних видів ремонтних робіт;
- виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;
- виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб селища;
- збереження/створення нових робочих місць;
- вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об'єкта;
- створення безпечних та нешкідливих умов праці;
- дотримання умов належного утримання об'єктів соціально-культурного призначення;
- інші умови, з урахуванням пропозицій Орендодавця.
3.2. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов'язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Стартова орендна плата визначається за Методикою розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна територіальної громади селища Власівка, затвердженою рішенням селищної ради №517 від 29 травня 2009 року. У разі надходження від орендарів до оголошення конкурсу разом із заявою на оренду різних пропозицій щодо орендної плати як стартова для визначення умов конкурсу застосовується найбільша з пропозицій
3.3. Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії наступні матеріали:
3.3.1. Якщо учасник конкурсу є юридичною особою:
- заяву про участь у конкурсі із зазначенням контактної інформації;
- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
- належним чином завірені копії установчих документів та свідоцтва про державну реєстрацію,
- копію довідки про включення юридичної особи до ЄДРПОУ - копію довідки про взяття на облік платника податку,
- копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість,
- копію ліцензії на здійснення ліцензійного виду діяльності,
- копію звіту про фінансові результати діяльності з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості,
- довідку про наявність чи відсутність порушеної справи про банкрутство учасника,
3.3.2. Якщо учасник конкурсу є суб'єктом підприємницької діяльності фізичною особою:
- заяву про участь у конкурсі із зазначенням контактної інформації;
- копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;
- копію свідоцтва про реєстрацію фізичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності;
- копію свідоцтва платника податку;
- декларацію про доходи або завірену в установленому порядку копію звіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку.;
3.3.3. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу, та забезпечення виконання зобов'язання щодо сплати орендної плати, які включаються до проекту договору оренди.
3.3.4. Додаткові пропозиції до договору оренди (у разі оренди нерухомості - варіанти поліпшення орендованого майна).
3.3.5. Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс, та чинному законодавству України.

4. Конкурсна комісія
4.1. Конкурсна комісія утворюється в кількості від 5, 7 осіб. До складу конкурсної комісії входять представники Орендодавця, виконавчого комітету селищної ради, депутати селищної ради (за згодою). Склад комісії затверджується наказом (розпорядженням) Орендодавця.
4.2. Основними завданнями та функціями комісії є:
- визначення умов та терміну проведення конкурсу;
- розгляд матеріалів і пропозицій учасників конкурсу та підготовка для затвердження орендодавцем списку учасників, допущених до подання конкурсних пропозицій розміру орендної плати;
- проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону протягом 7 робочих днів після затвердження орендодавцем списку учасників, допущених до подання конкурсних пропозицій розміру орендної плати;
- складання протоколів та подання їх на затвердження виконавчому комітету селищної ради.
4.3. Комісія під час своєї діяльності має право звертатися за консультаціями до інших фахівців.
4.4. Комісія розпочинає роботу з моменту підписання наказу (розпорядження) про її створення.
4.5. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії, який призначається з числа представників орендодавця. Голова комісії у межах своєї компетенції скликає засідання комісії, головує на засіданнях і організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії.
Голова комісії має ухвальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну.
З числа представників орендодавця призначається заступник голови комісії, який виконує обов'язки голови комісії, у разі його відсутності.
4.6. Засідання комісії є закритими, крім засідання, під час якого проводиться конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону. У разі потреби отримання додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.
Відповідальні працівники орендодавця, які забезпечують проведення конкурсу, в установленому законодавством порядку несуть відповідальність за розголошення такої інформації:
- про учасників конкурсу, їх кількість та їх конкурсні пропозиції (до визначення переможця), яка міститься в документах, наданих учасниками конкурсу;
- про режим роботи та склад конкурсної комісії.
4.7. Засідання комісії є правомочними за умови участі в них:
- при чисельності комісії 5 чол. - не менше 3 чол.,
- при чисельності 7 чол. - не менше 5 чол.
4.8. Діяльність комісії припиняється:
- у разі відсутності заяв про участь у конкурсі - з оголошеного кінцевого терміну прийняття пропозицій учасників конкурсу;
- у разі відсутності заяв, які б відповідали умовам конкурсу, - з моменту підписання наказу (розпорядження) про те, що конкурс не відбувся;
- у разі укладення договору оренди з особою, яка згідно з законодавством має право на отримання відповідного комунального майна в оренду поза конкурсом, або з особою, пропозиції якої виявилися єдиними, що відповідають умовам конкурсу, - з моменту укладення договору;
- у разі проведення конкурсу - з дати укладення договору оренди, а якщо договір не буде укладено - з моменту підписання наказу (розпорядження) про припинення діяльності комісії.

5. Процедура проведення конкурсу
5.1. Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов'язаннями учасника конкурсу.
5.2. Пропозиції (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) та інші матеріали учасників конкурсу надаються до підрозділу орендодавця, який відповідно до своїх функцій здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції, у конвертах з написом "На конкурс". Ці конверти передаються голові комісії перед черговим засіданням комісії, на якому вони розпечатуються.
5.3. Надані учасниками конкурсу матеріали і пропозиції (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) розглядаються на засіданнях комісії до проведення конкурсу з метою формування списку учасників, допущених до подання конкурсних пропозицій орендної плати. Зазначений список затверджується наказом (розпорядженням) орендодавця. Орендодавець протягом робочого дня після затвердження списку повідомляє учасників конкурсу тими засобами зв'язку, які вони обрали, про їх допущення або недопущення (із зазначенням підстав) до подання конкурсних пропозицій орендної плати. У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам конкурсу, комісія приймає протокольне рішення про розгляд виконавчим комітетом селищної ради питання щодо передачі в оренду майна єдиному заявнику.
У разі відсутності пропозицій, які б відповідали умовам конкурсу, конкурс вважається таким, що не відбувся, про що орендодавцем видається відповідний наказ (розпорядження).
5.4. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається комісією за критерієм найбільшої запропонованої орендної плати за перший/базовий місяць оренди. У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного комунального майна в оренду поза конкурсом, комісія приймає протокольне рішення про розгляд виконавчим комітетом селищної ради питання щодо передачі в оренду майна зазначеному заявнику, відповідно до законодавства. За наявності кількох пропозицій від таких осіб, питання щодо передачі в оренду комунального майна вирішується на користь особи, заява якої надійшла раніше.
5.5. На дату проведення конкурсу комісія проводить відкрите засідання за участю учасників конкурсу (їх уповноважених осіб). На цьому засіданні уповноважені особи учасників конкурсу подають свої конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати за перший/базовий місяць оренди в запечатаних непрозорих конвертах. Секретар комісії реєструє в протоколі засідання комісії кожного учасника конкурсу, який подав конкурсну пропозицію орендної плати, із зазначенням дати, часу та імені уповноваженої особи, і видає їй картку з номером учасника. На конвертах зареєстрованих учасників конкурсу робиться відмітка про реєстрацію із зазначенням номера учасника.
5.6. Учасники конкурсу (їх уповноважені особи) можуть вкинути до прозорої скриньки тільки зареєстровані конверти з конкурсними пропозиціями орендної плати. Реєстрація конкурсних пропозицій завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
5.7. Голова комісії (у разі його відсутності - заступник голови комісії) в присутності членів комісії та зацікавлених осіб дістає зі скриньки конверти з конкурсними пропозиціями, розпечатує конверти і оголошує зміст пропозицій у порядку послідовності реєстраційних номерів. Конкурсні пропозиції, у яких зазначена вартість орендної плати нижча, ніж визначена в умовах конкурсу, до уваги не беруться, а особи, які їх подали, до подальшої участі в конкурсі не допускаються. Такі конкурсні пропозиції заносяться до протоколу з відміткою "не відповідає умовам конкурсу".
5.8. Після оголошення всіх конкурсних пропозицій орендної плати конкурс проводиться у вигляді торгів "з голосу" головою комісії (у разі його відсутності - заступником голови комісії). Початком цього етапу конкурсу уважається момент оголошення головою комісії найвищої орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях, яка вважається початковою платою торгів. Голова комісії пропонує учасникам вносити пропозиції. Якщо після триразового оголошення розміру орендної плати не буде запропоновано більший розмір орендної плати, голова комісії оголошує про набуття права на оренду учасником, який запропонував найвищу орендну плату.
5.9. У процесі визначення учасника, який запропонує найвищий розмір орендної плати, учасники конкурсу піднімають картку зі своїм номером, повернутим до голови комісії, називають свою пропозицію та заповнюють і підписують бланк пропозиції, в якому зазначаються реєстраційний номер учасника і запропонована сума. Забезпечення учасників зазначеними бланками покладається на секретаря комісії.
5.10. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком, який установлюється конкурсною комісією, але не може бути меншим за 1% початкової ціни. Якщо після того, як голова комісії тричі оголосив останню ціну, від учасників конкурсу не надійдуть пропозиції щодо більш високої ціни, голова комісії оголошує "Вирішено", називає номер учасника, який запропонував найвищу ціну (розмір орендної плати за перший/базовий місяць оренди), і оголошує його переможцем конкурсу. Інші учасники підписують бланк про відсутність пропозицій.
5.11. Учасник, який під час конкурсу не виконує вимоги цього Порядку, за рішенням комісії видаляється з конкурсу, про що робиться запис у протоколі.
5.12. Після закінчення засідання комісії, на якому визначався учасник, який запропонує найвищий розмір орендної плати, складається протокол, у якому зазначаються:
- відомості про учасників;
- встановлена на торгах початкова орендна плата;
- пропозиції учасників (підписані бланки з пропозиціями додаються);
- результат конкурсу.
Протокол підписується всіма членами комісії і переможцем конкурсу.
5.13. (Виключено рішенням сесії №574 від 23.10.09 р.)
5.14. У разі якщо переможцем конкурсу стане суб'єкт малого підприємництва, який провадитиме виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах, запропонована ним орендна плата визначається з урахуванням коефіцієнта, передбаченого додатком 2 до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна територіальної громади селища Власівка, затвердженої рішенням селищної ради №517 від 29 травня 2009 року.
5.15. За результатами конкурсу приймається рішення виконкомом селищної ради. На підставі позитивного рішення виконкому селищної ради Орендодавець укладає договір оренди. До умов договору оренди включається орендна плата в розмірі, запропонованому переможцем конкурсу, та інші пропозиції переможця конкурсу, які не суперечать типовому договору оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади селища Власівка та не погіршують становище орендодавця.
5.16. Переможець конкурсу (орендар) до моменту укладення договору оренди відшкодовує Орендодавцю або іншому учаснику конкурсу витрати на публікацію оголошення про конкурс в засобах масової інформації, виготовлення документів на підставі яких укладається договір оренди, а у разі потреби і витрати на виготовлення право установчих документів на об'єкт оренди, які необхідні для здійснення державної реєстрації та нотаріального посвідчення договору оренди.
5.17. Набуте на конкурсних засадах право оренди майна комунальної власності передачі третім особам не підлягає.Категорія: РІШЕННЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 09 | Додав: Admin (02 Червня 2009)
Переглядів: 1899 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
СЬОГОДНІ
ВХІД

КАЛЕНДАР

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
ГОДИНА ЗЕМЛІ
ФОТОГАЛЕРЕЯ
ПРО ПОГОДУ


ВАЛЮТА
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
ЗАЦІКАВЛЕНИМ

ВІРУЮЧИМ
Часовня

Вгору