Субота, 09 Грудня 2023, 17:55

ВЛАСІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
м.Світловодськ Кіровоградської обл.

офіційний веб-сайт

Вітаємо Вас Гість | RSS
ПОШУК
КОНТАКТИ
ВЛАСІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
вул.Першотравнева, 59,
смт Власівка,м.Світловодськ,
Кіровоградська обл., 27552

ЧАС РОБОТИ:

Пн - Чт 7.30 - 16.45
Пт 7.30 - 15.30

>
ДОВІДНИК
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯСТАТИСТИКА
СТАТИСТИКАОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

Головна » Документи » 2012 рік » РІШЕННЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 12

РІШЕННЯ СЕСІЇ № 217 від 21 вересня 2012 року
Власівська селищна рада
м.Світловодська Кіровоградської області
(двадцять третя сесія шостого скликання)
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
від 21 вересня 2012 року                      № 217
 
Про затвердження Порядку видачі
документів дозвільного характеру
у Власівській селищній раді
 
Відповідно до Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” (із змінами та доповненнями), Закону України „Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” від 19.05.2011 р. № 3392, Постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.09 № 526 „Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання Подання про усунення порушень вимог Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, причин та умов, що їм сприяли Світловодської міжрайонної прокуратури, -
 
СЕЛИЩНА РАДА в и р і ш и л а :
 
1. Затвердити:
1.1. Порядок видачі документів дозвільного характеру або відмови у їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання, видачу або відмову у видачі яких законодавством віднесено до повноважень органів місцевого самоврядування (додається).
1.2. Перелік документів дозвільного характеру Власівської селищної ради (додається);
1.3. Регламент видачі-отримання дозволів (додається).
2. Виконавчому комітету селищної ради оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації, а саме газеті „Світловодськ вечірній” та сайті Власівської селищної ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісії з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності, гласності, захисту прав людини, зв’язків з об’єднаннями громадян та реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності (голова комісії депутат Сорокін В.А.)
 
Селищний голова                                   О.Пасько
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Власівської селищної ради
від 21 вересня 2012 р. № 217
 
П О Р Я Д О К
видачі документів дозвільного характеру або відмови у їх видачі,
переоформлення, видачі дублікатів, анулювання,
видачу або відмову у видачі яких законодавством віднесено
до повноважень органів місцевого самоврядування.
 
1.Видача документів дозвільного характеру Власівської селищної ради здійснюється в дозвільному центрі виконавчого комітету Світловодської міської ради державним адміністратором за принципом організаційної єдності.
 
2.Суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа (надалі заявник) подає державному адміністратору виконавчого комітету Світловодської міської ради заяву на одержання відповідного документа дозвільного характеру Власівської селищної ради.
 
3. До заяви додаються документи, необхідні для видачі документа дозвільного характеру, передбачені законодавством, яким регулюються відносини щодо одержання такого документа.
Документами, необхідними для видачі документа дозвільного характеру, можуть визначатися документи, що безпосередньо пов'язані з підтвердженням можливості суб'єкта господарювання провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або види господарської діяльності.
Заява та документи, що додаються до неї, подаються в одному примірнику особисто суб’єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою-підприємцем) або уповноваженою ним особою.
Заява та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого негайно видається (направляється) заявнику з відміткою про дату та номер їх реєстрації.
Забороняється вимагати від заявника для одержання документів дозвільного характеру документи, не передбачені законодавством.
Заявник несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у заяві та документах, що додаються до неї.
 
4.Державний адміністратор виконавчого комітету Світловодської міської ради після надходження заяви та документів, що додаються до неї, формує дозвільну справу.
Адміністратор несе відповідальність за зберігання дозвільної справи.
 
5.Державний адміністратор виконавчого комітету Світловодської міської ради у день реєстрації заяви, або наступного робочого дня за актом приймання-передачі передає відповідальному за видачу документів дозвільного характеру Власівської селищної ради заява та документи, що додаються до неї.
 
6.Власівська селищна рада протягом місяця з дня одержання від суб’єкта господарювання заяви та документів приймає рішення про видачу або відмову у видачі суб’єкту господарювання документа дозвільного характеру.
Відповідальний за видачу документів дозвільного характеру Власівської селищної ради протягом двох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення за актом приймання-передачі передає державному адміністратору виконавчого комітету Світловодської міської ради відповідні документи.
У рішенні про відмову у видачі документа дозвільного характеру зазначаються підстави такої відмови.
 
7.Державний адміністратор виконавчого комітету Світловодської міської ради наступного робочого дня після одержання документа дозвільного характеру або відмови у видачі дозвільного документа, повідомляє заявника про місце і час видачі відповідних документів.
 
 
Затверджено
рішенням Власівської селищної ради
№ 217 від 21 вересня 2012 р.
 
Перелік документів дозвільного характеру
Власівської селищної ради
 
1. Рішення про передачу у власність, у постійне користування або в оренду земельної ділянки фізичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності та юридичним особам, що перебуває в державній або комунальній власності.
 
2. Рішення про продаж земельних ділянок державної або комунальної власності.
 
3. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.
 
4. Рішення про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки фізичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності та юридичним особам.
 
 
ПОГОДЖЕНО
Голова Світловодської міської ради
_______________________________
(ПІБ міського голови)

_______________________________
(підпис)

М.П. «____» «___________» 20__ р .
ЗАТВЕРДЖЕНО
Голова Власівської селищної ради
 
ПАСЬКО О.О.
 
____________________________
(підпис)
 
М.П. «____» «___________» 20__ р.

_______________________________
(ПІБ голови територіального органу
Держкомпідприємництва)


_______________________________
(підпис)

М.П. «____» «___________» 20__ р.
 
 
РЕГЛАМЕНТ
(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)
Рішення про передачу у власність, надання у постійне користування або в оренду
земельної ділянки фізичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності та юридичним особам.
(назва документа дозвільного характеру)

Власівська селищна рада м.Світловодська Кіровоградської області
1.
Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання
Дозвільний центр виконавчого
комітету Світловодської міської ради
2.
Місцезнаходження дозвільного центру
27501, Кіровоградська область, м.Світловодськ, вул.Леніна, 14, кім.6
3.
Інформація щодо графіку роботи дозвільного центру
Щосереди з 13.00 – 15.00
4.
Реквізити адміністратора (ів) та представника (ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних, за видачу документа дозвільного характеру:
Матулян Інна Андріївна – державний адміністратор,
тел/факс (05236)31940
Жарікова Любов Мавліївна – начальник земельно-комунального відділу Власівської селищної ради,
тел.(05236)52953
4.1.
Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру
Земельний Кодекс України, Закон України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” №2806-IV, ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Постанова КМУ від 21 травня 2009 р.№ 526 „Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”
4.2.
Закони України
(назва, частина, стаття)
Ст.12,118,92,122,123,124 Земельного Кодексу України, Закони України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, ст.26 „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про землеустрій”, „Про оренду землі”.
4.3.
Акти Кабінету Міністрів України
(назва, дата та номер, пункт)
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 р. № 526 „Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”
4.4.
Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)
Інструкція про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення землевпорядних та земле оціночних робіт від 04.05.1999 № 43
5.
Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування
(назва, дата та номер, пункт)
 
6.
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру
1. Заява на ім’я селищного голови.
2. План земельної ділянки масштабу 1:500, виконаний ліцензійною землевпорядною організацією, з зазначеними межами ділянки, вирахуваною загальною її площею, нанесеними червоними лініями
3. Правовстановлюючі документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно, реєстраційні посвідчення, витяги про реєстрацію права власності – у разі їх наявності (засвідчені нотаріально).
4. Технічний паспорт об’єкта нерухомого майна (у разі їх наявності).
5. Копія документа, що посвідчує особу (паспорта), та свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності – для фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності.
6. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, довідка про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій і копія статуту підприємства (засвідчена нотаріально) – для юридичної особи
7.
Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру
Безоплатно
 
У разі платності :
 
7.1.
Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата
(назва та реквізити нормативно-правового акту)
 
-
7.2.
Розмір плати
-
7.3.
Розрахунковий рахунок для внесення плати
-
8.
Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру
30 календарних днів
9.
Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру
Невиконання пункту 6 цієї інформаційної картки
10.
Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії)
1 рік
11.
Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру
Вибірково або добровільно
12.
Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)
-
 
У разі платності :
 
12.1.
Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата
(назва та реквізити нормативно-правового акту) 
-
12.2.
Розмір плати проведення експертизи (обстеження)
-
12.3.
Розрахункові рахунки для внесення плати
-
13.
Примітки
 
 
 

ПОГОДЖЕНО
Голова Світловодської міської ради
_____________________
(ПІБ міського голови)

_______________________________
(підпис)

М.П. «____» «___________» 20__ р .

ЗАТВЕРДЖЕНО
Голова Власівської селищної ради

ПАСЬКО О.О.

____________________________
(підпис)

М.П. «____» «___________» 20__ р.


_______________________________
(ПІБ голови територіального органу
Держкомпідприємництва)


_______________________________
(підпис)

М.П. «____» «___________» 20__ р.

 
 
РЕГЛАМЕНТ
(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)

Рішення про продаж земельних ділянок державної або комунальної власності
(назва документа дозвільного характеру)
Власівська селищна рада м.Світловодська Кіровоградської області

1.

Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання Дозвільний центр виконавчого
комітету Світловодської міської ради

2.

Місцезнаходження дозвільного центру 27501, Кіровоградська область, м.Світловодськ, вул.Леніна, 14, кім.6

3.

Інформація щодо графіку роботи дозвільного центру Щосереди з 13.00 – 15.00

4.

Реквізити адміністратора (ів) та представника (ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних, за видачу документа дозвільного характеру: Матулян Інна Андріївна – державний адміністратор,
тел/факс (05236)31940
Жарікова Любов Мавліївна – начальник земельно-комунального відділу Власівської селищної ради,
тел.(05236)52953

4.1.

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Земельний Кодекс України; Постанова Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 р. № 381 „Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстрочення платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності”; Постанова від 24.07.2009 р. № 806 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 р. № 381.

4.2.

Закони України
(назва, частина, стаття)
Ст.127,128 Земельного Кодексу України, ст.26 п.34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

4.3.

Акти Кабінету Міністрів України
(назва, дата та номер, пункт)
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 р. № 381 „Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстрочення платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності”, Постанова від 24.07.2009 р. № 806 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 р. № 381

4.4.

Акти центральних органів виконавчої влади
(назва, дата та номер, пункт)

-

5.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування
(назва, дата та номер, пункт)

-

6.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру
Ст.128 Земельного Кодексу України
До заяви додаються:
1. документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою
2. документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно розташоване на цій земельній ділянці
3. копія установчих документів (копія документа, що посвідчує особу)

7.

Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру Безоплатно
  У разі платності :  

7.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата
(назва та реквізити нормативно-правового акту)

-

7.2.

Розмір плати

-

7.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

8.

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру Ст.128 п.3 Земельного Кодексу України – місячний строк

9.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру
Ст.128 п.5 Земельного Кодексу України підставами для відмови в продажу земельної ділянки є:
- неподання документів, необхідних для прийняття рішення щодо продажу такої земельної ділянки;
- виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;
- якщо щодо суб’єкта підприємницької діяльності порушена справа про банкрутство або припинення його діяльності;
- встановлена цим Кодексом заборона на передачу земельної ділянки у приватну власність;
- відмова від укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки

10.

Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії)

Строк дії необмежений

11.

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру

Не визначено Земельним Кодексом України

12.

Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)

-

  У разі платності :  

12.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата
(назва та реквізити нормативно-правового акту)

-

12.2.

Розмір плати проведення експертизи (обстеження)

-

12.3.

Розрахункові рахунки для внесення плати

-

13.

Примітки  
 
 
 
 
 
Категорія: РІШЕННЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 12 | Додав: Admin (22 Вересня 2012)
Переглядів: 1512 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
СЬОГОДНІ
ВХІД

КАЛЕНДАР

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
ГОДИНА ЗЕМЛІ
ФОТОГАЛЕРЕЯ
ПРО ПОГОДУ


ВАЛЮТА
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
ЗАЦІКАВЛЕНИМ

ВІРУЮЧИМ
Часовня

Вгору