Середа, 04 Жовтня 2023, 21:56

ВЛАСІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
м.Світловодськ Кіровоградської обл.

офіційний веб-сайт

Вітаємо Вас Гість | RSS
ПОШУК
КОНТАКТИ
ВЛАСІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
вул.Першотравнева, 59,
смт Власівка,м.Світловодськ,
Кіровоградська обл., 27552

ЧАС РОБОТИ:

Пн - Чт 7.30 - 16.45
Пт 7.30 - 15.30

>
ДОВІДНИК
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯСТАТИСТИКА
СТАТИСТИКАОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

Головна » Документи » 2011 рік » РІШЕННЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 11

Рішення селищної ради № 49 від 25 березня 2011 року
Власівська селищна рада
м.Світловодська Кіровоградської області
(шоста сесія шостого скликання)
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
від 25 березня 2011 року                                                   № 49
 
Про затвердження Місцевої програми розвитку земельних відносин та охорони земель у селищі Власівка на 2011-2015 роки З метою забезпечення ефективного використання земельного фонду селища і ефективного використання коштів, що спрямовуються на виконання робіт з розвитку земельних відносин та охорони земель, враховуючи пропозиції депутатських комісії селищної ради, -
 
СЕЛИЩНА РАДА в и р і ш и л а :
 
1. Затвердити Місцеву програму розвитку земельних відносин та охорони земель у селищі Власівка м.Світловодська Кіровоградської області на 2011-2015 роки (додається).
 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні депутатські комісії з врегулювання архітектурно-земельних відносин та охорони навколишнього середовища (голова комісії Мисько С.М.), з бюджетно-фінансових питань та соціально-економічного розвитку (голова комісії В.П.Коваленко) та на начальника відділу економіки, фінансів та бухгалтерського обліку - головного бухгалтера Л.А.Гарєєву.
 
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Власівської селищної ради від 18.09.2006 року №73 "Про затвердження програми розвитку земельних відносин смт.Власівка на 2006–2011 р.р."
 
Селищний голова                     О.Пасько
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Власівської селищної ради
№ 49 від 25 березня 2011 р.
 
Програма
розвитку земельних відносин та охорони земель
у селищі Власівка на 2011-2015 роки
 
1.Вступ.
Земельна реформа в Україні є важливою складовою частиною загальнодержавної економічної реформи, яка здійснюється у зв’язку з переходом економіки держави до ринкових відносин.
Земельні відносини пов’язано зі зміною форм власності, перерозподілом земель, збільшенням кількості власників землі і землекористувачів, виготовленням картографічних матеріалів, встановлення меж населених пунктів, розмежування земель державної та комунальної власності, встановлення меж земель природоохоронного призначення, що вимагає відповідної законодавчої бази та фінансування.
Існуючі правові механізми володіння, користування і розпорядження земельними ресурсами не забезпечують залучення землі в економічний оббіг і перехід земельної власності до прогресивно господарюючих об’єктів.
За цих умов потрібен ефективний організаційно-економічний механізм реалізації основних вимог реформування земельних відносин. Його завдання полягає в тому, щоб за допомогою правових норм, фінансово-економічних важелів удосконалити проведення робіт із землеустрою, створити автоматизований державний банк даних власників землі і землекористувачів, підвищити відповідальність усіх суб’єктів господарювання за раціональне використання земель.
Ефективне розв’язання проблем радикального поліпшення природо-користування та охорони довкілля на нинішньому етапі неможливе без виваженої і послідовної політики селища в цій сфері, чітко організованого виконання намічених планів, програм та конкретних заходів, дійового контролю за ходом їх реалізації і цільовим використанням виділених бюджетних коштів.
Місцева програма земельних відносин на 2011-2015 роки розроблена в контексті вимог визначення основних засад реформування земельних відносин на основі раціонального та ефективного використання землі гарантування громадянам, юридичним особам права власності на землю, формування ефективного механізму регулювання земельних відносин.
 
2.Характеристика селища.
Селище Власівка розташоване на межі Кіровоградської та Полтавської областей, на лівобережжі р.Дніпро. 3 м.Світловодськ з’єднане дамбою Кременчуцького водоймища. До м.Світловодськ як і до міста Кременчук Полтавської обл. приблизно однакова відстань (8-9 км.). Чисельність населення становить близько 7,6 тис. жителів.
Населений пункт відзначається компактністю, високим рівнем інженерного облаштування та благоустрою.
Клімат смт.Власівка континентальний, помірно теплий. Сума опадів за рік в селищі становіть близько 429 мм. Середня річна температура повітря змінюється від +7° на півночі до +7,5 на півдні. У найхолоднішому місяці - січні - середня температура становить -6°, а абсолютний мінімум досягає -35°, у найтеплішому місяці року, липні, середня температура повітря досягає +38°.
 
3.Земельний фонд селища.
Земельний фонд селища Власівка станом на 01.01.2011 рік складає 2275,1518 га. У власності і користуванні громадян знаходиться 503,7552га землі, підприємства та організації транспорту, зв’язку займають земельні ділянки площею 57,3233 га, промислові та інші підприємства - 900,4181 га, підприємства, організації, установи, навчальні заклади оборони - 1,4981 га, лісогосподарські підприємства - 218,37 га, водогосподарські підприємства - 236,37га, землі запасу та землі, не надані у власність та постійне користування в межах селища - 314,59 га в тому числі землі загального користування - 307,0278 га.
 
4. Мета і завдання програми.
Метою Програми регулювання земельних відносин є забезпечення ефективного використання та підвищення цінності земельних ресурсів, створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалів землі, перетворення її у самостійний фактор економічного зростання. Програма повинна сприяти збалансованому та ресурсозберігаючому використанню земельних ресурсів у господарській діяльності.
 
Основними завданнями програми є:
1.Забезпечення подальшого розвитку відносин власності на землю:
1.1.Відповідно до прийнятих рішень селищної ради щодо приватизації громадянами України земельних ділянок різного функціонального призначення, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть передаватись у приватну власність, сприяти забезпеченню 100% отримання державних актів на право приватної власності на землю громадянам, в користуванні в яких перебувають земельні ділянки.
 
2.Удосконалення земельних відносин та створення механізмів економічного стимулювання раціонального використання земель несільськогосподарського призначення:
2.1.Забезпечення поновлення картографічних матеріалів з метою раціональної організації території.
 
3.Розвиток ринку земель:
3.1.Стимулювання приватизації земельних ділянок несільськогосподарського призначення.
3.2.Проведення систематичної роботи з інформування населення через засоби масової інформації про сутність, обсяги та інші характеристики ринку землі, права та обов'язки фізичних і юридичних осіб у цій сфері, процедури захисту прав на землю.
 
4.Удосконалення моніторингу земель, порядку ведення державного земельного кадастру та оцінки земель, що у процесі реалізації Програми передбачає:
- проведення поетапно інвентаризації земель селища;
- встановлення меж населеного пункту;
- поновлення грошової оцінки земель населеного пункту;
- оновлення планово-картографічних матеріалів;
- розмежування земель державної та комунальної власності.
- розробка генерального плану селища.
 
5. Основні напрямки розвитку земельних відносин
Реалізація основних напрямків розвитку проводиться за рахунок коштів селищного бюджету, коштів власників землі та землекористувачів і здійснюється державними та іншими землевпорядними організаціями. У відповідності до Закону України від 13.05.2010року №2182-УІ "Про внесення змін до ст.209 Земельного кодексу України" в 2011році роботи по інвентаризації земель селища частково провести за кошти що поступили в місцевий бюджет від відшкодування втрат земель сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.
Організація, яка буде виконувати роботи по виконанні землевпорядних робіт передбачених програмою на території селища Власівка, буде визначатись Власівською селищною радою на конкурсній основі.
 
5.1. Оновлення планово-картографічного матеріалу
Одним з найголовніших завдань є оновлення планово-картографічного матеріалу селища. З цією метою Програмою передбачені роботи із землеустрою щодо складання планів існуючого використання земель в межах селища. До 2015 року планується провести оновлення планово-картографічного матеріалу загальною площею 350 га.
 
5.2. Розробка генерального плану селища Власівка та правил забудови
Генеральним планом визначаються:
- потреби в територіях для забудови та іншого використання;
- межі функціональних зон, пріоритети та допустимі види використання та забудови територій;
- планувальна структура та просторова композиція забудови населеного пункту;
- загальний стан довкілля селища, основні фактори його формування, містобудівні заходи щодо поліпшення екологічного і санітарно-гігієнічного стану;
- інші вимоги, визначені державними будівельними нормами.
 
5.3. Формування території і встановлення меж населених пунктів.
Проект землеустрою щодо формування та встановлення меж смт.Власівка складається з метою створення територіальних умов для самостійного вирішення селищною радою питань місцевого життя, виходячи з інтересів населення, що проживає на даних територіях, на підставі законодавства України та повної економічної самостійності.
Існуючі межі селища були встановлені ще у 1973 році.
Межі адміністративно-територіальних пунктів посвідчуються державним актом України.
Очікуваний економічний ефект від реалізації цих робіт - це збільшення надходжень від плати за землю, яке складає ~15-20 відсотків. Термін окупності робіт складає ~5-6 років. У реалізації Програми передбачено поновлення межі селища Власівка з 2014 р.
 
5.4. Інвентаризація земельних ділянок з виготовлення та видачею правоустановчих документів на них.
Програмою передбачено провести поступово інвентаризацію земельних ділянок земель зайнятих під установами Власівської селищної ради (дитячим садочком, поліклінікою, будинком культури, дитячим сектором) на загальну площу 2,17 га, селищна рада (під адміністративним корпусом селищної ради, кладовище, стадіон) на площу 9,9327 га.
 
5.5. Грошова оцінка.
Використання землі в Україні є платним. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.
Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначається залежно від грошової оцінки земель.
Нормативна грошова оцінка земель використовується для визначення розміру земельного податку, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.
Експертна грошова оцінка використовується при здійсненні цивільно-правових угод земельних ділянок (продаж, оренда, застава тощо).
Грошова оцінка землі створює можливість для селищної ради реалізувати свої регулятивні повноваження на підставі створення економічних умов і створення економічних умов і стимулів раціонального використання земель селища, створити необхідні умови для формування фінансово-економічної бази населеного пункту за рахунок справляння плати за землю.
Грошова оцінка і ціна земельної ділянки встановлюється залежно від виду користування, зручності місця розташування, від ступеня окультуреності кожної земельної ділянки та інфраструктурного облаштування території. Об’єктивне оподаткування і ціни на земельні ділянки сприятимуть нормальним земельним відносинам і отриманню стабільних доходів власниками землі і землекористувачами та державою в цілому, що виправдовує затрати на дослідження і уточнює методики грошової оцінки.
Грошова оцінка земель смт.Власівка розроблена та затверджена в 2007 році на територію 2275,1518 га.
В 2015 році Програмою передбачено проведення робіт по оновленні грошової оцінки селища.
 
Обсяги робіт з грошової оцінки земель смт.Власівка
 
№ п/п
Назва адміністративного утворення
необхідно поновити грошову оцінку
1
підпорядкування міської ради
1
 
5.6. Розмежування земель державної та комунальної власності.
Розробка проекту землеустрою щодо формування земель комунальної власності і розмежування земель різних форм власності.
Даний проект визначає:
а)місце розташування і розміри земельних ділянок, що знаходяться в державній власності за категоріями земель;
б)місце розташування і розміри земельних ділянок, що знаходяться в комунальної власності територіальної громади за категоріями земель;
в)місце розташування і розміри земельних ділянок, що знаходяться у власності юридичних та фізичних осіб за категоріями земель;
г)правове, організаційне і фінансове забезпечення, строки реалізації та економічну, соціальну й екологічну ефективність розмежування земель державної та комунальної власності.
Програмою передбачено начати роботи із землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності у 2014 та 2015 роках.
 
6. Механізм реалізації
6.1. Програма реалізується шляхом розробки, прийняття і впровадження проектів землеустрою, що забезпечує реалізацію державної політики щодо використання та охорони земель, здійснення земельної реформи, вдосконалення земельних відносин, наукове обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів, формування раціональної системи землеволодіння і землекористування.
6.2. Шляхи реалізації. Замовником у реалізації Програми визначено Власівська селищна рада. Фінансування Програми селищна рада виконує за рахунок коштів місцевого бюджету, які передбачені для цих цілей.
6.3. Строки та етапи реалізації Програми.
 
п/п

Назва робіт

Загальна вартість, тис.грн

Розподіл коштів по роках, тис.грн.

2011

2012

2013

2014

2015

 1. Розробка проекту землеустрою щодо формування земель комунальної власності і розмежування земель різних форм власності

130,00

-

-

-

90,00

40,00

2.

Оновлення проекту грошової оцінки земель в межах населеного пункту

80,00

-

-

-

-

80,00

3.

Розробка генерального плану селища та правил забудови

400,00

-

 

90,00

90,00

60,00

4.

Розробка землеустрою щодо формування та встановлення меж селища

 120,00

-

-

-

60,00

60,00

5.

 Розробка проекту щодо визначення меж та встановлення в натуру водоохоронних зон та прибережних захисних смуг уздовж водосховищ на території селища

 120,00

-

60,00

60,00

-

-

6.

 Підготовка та проведення конкурсів, аукціонів по продажу земельних ділянок

 97,00

17,00 

20,00

20,00

20,00

20,00

 7.  Інвентаризація земельних ділянок

 140,00

20,00

20,00

50,00

50,00

      
7. Очікувані результати та ризики
Удосконалення земельних відносин в селищі спрямовано на закріплення конституційного права громадян та юридичних осіб на набуття і реалізацію права власності на земельні ділянки під контролем органів влади.
Реалізація Програми дасть змогу створити умови для удосконалення ведення державного земельного кадастру, гарантування прав власності на землю, забезпечить земельно-кадастровою інформацією органи державної влади, органи місцевого самоврядування та усіх власників землі і землекористувачів.
Поетапна реалізація Програми шляхом здійснення комплексу організаційних, еколого-економічних, соціально-правових та інших заходів з урахуванням особливостей реформування земельних відносин дасть змогу зупинити процес деградації, підвищити ефективність використання земель.
Грошова оцінка і ціна земельної ділянки встановлюється залежно від виду використання, зручності місця розташування, від ступеня окультуреності кожної земельної ділянки та інфраструктурного облаштування території. Об'єктивне оподаткування і об'єктивні ціни на земельні ділянки будуть сприяти нормальним земельним відносинам і отриманню стабільних доходів власниками землі та землекористувачами, державою в цілому, що виправдає затрати на проведення грошової оцінки.
На основі аналізу виконаних робіт з грошової оцінки земель міст можна зробити висновок, що надходження до бюджету від сплати за землю збільшаться.
За результатами інвентаризації буде виготовлено документи на право користування землею. Буде підготовлено документи по земельних ділянках які будуть надаватись в оренду на конкурентних засадах.
Обґрунтоване формування території та встановлення меж селища Власівка дасть змогу упорядкувати адміністративно-територіальний устрій, вирішити питання соціального захисту населення, питання забудови, раціонального використання земель, справедливого оподаткування, контролю за використанням і охороною земель.
Проведення цих робіт також дасть змогу удосконалити взаємовідносини з бюджетом щодо платежів за землю та сприятиме більш відповідальному і господарському ставленню власників земельних ділянок до їх використання.
Продаж земельних ділянок та отримання одноразового доходу від продажу землі дасть змогу прискорити економічне зростання селища та збільшити надходження до селищного бюджету.
 
Категорія: РІШЕННЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 11 | Додав: Admin (25 Березня 2011)
Переглядів: 9751 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
СЬОГОДНІ
ВХІД

КАЛЕНДАР

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
ГОДИНА ЗЕМЛІ
ФОТОГАЛЕРЕЯ
ПРО ПОГОДУ


ВАЛЮТА
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
ЗАЦІКАВЛЕНИМ

ВІРУЮЧИМ
Часовня

Вгору