Четвер, 08 Червня 2023, 17:06

ВЛАСІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
м.Світловодськ Кіровоградської обл.

офіційний веб-сайт

Вітаємо Вас Гість | RSS
ПОШУК
КОНТАКТИ
ВЛАСІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
вул.Першотравнева, 59,
смт Власівка,м.Світловодськ,
Кіровоградська обл., 27552

ЧАС РОБОТИ:

Пн - Чт 7.30 - 16.45
Пт 7.30 - 15.30

>
ДОВІДНИК
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯСТАТИСТИКА
СТАТИСТИКАОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

Головна » Документи » 2009 рік » РІШЕННЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 09

РІШЕННЯ сесії №612 від 25 грудня 2009 року

  Власівська селищна рада
м.Світловодськ Кіровоградської області
(тридцять восьма сесія п'ятого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

від 25  грудня 2009 року                                                      № 612  

Про розміщення малих архітектурних форм
для провадження підприємницької діяльності у смт.Власівка
м.Світловодська Кіровоградської області  

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 р. №982 "Про затвердження порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності", керуючись ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", -  

СЕЛИЩНА  РАДА  в и р і ш и л а:  

1.Визначити земельно-комунальний відділ виконавчого комітету Власівської селищної ради уповноваженим за підготовку проектів рішень Власівської селищної ради щодо попереднього погодження місця розташування та розміщення малих архітектурних форм.

2.Встановити, що суб'єкт господарювання для прийняття рішення щодо розміщення малої архітектурної форми додає до заяви паспорт прив'язки малої архітектурної форми або групи розташованих поряд малих архітектурних форм, що складається з таких документів:

- схема прив'язки малої архітектурної форми;

- креслення вузлів підключення до інженерних мереж згідно з технічними умовами погоджена з санітарно-епідеміологічною станцією, селищними інженерними службами – власниками інженерних мереж, Державним пожежним наглядом та підрозділом Державтоінспекції, підрозділом Державтоінспекції (за необхідністю), а у разі розміщення групи розташованих поряд малих архітектурних форм – з прив'язкою до місцевості всієї групи споруд та кожної з них окремо;

- текстові та графічні матеріали з вимогами щодо естетичного вигляду та інженерного забезпечення малої архітектурної форми.

3.Затвердити типовий договір особистого строкового сервітуту для обслуговування малих архітектурних форм (додаток №1).

4.Надати повноваження підпису договору особистого строкового сервітуту селищному голові.

5.Відповідальність за підготовку проекту договору особистого строкового сервітуту, повноваження проведення реєстрації малих архітектурних форм та здійснення контролю за відповідністю зовнішнього виду малих архітектурних форм паспорту прив'язки та вимогам, встановленим рішенням селищної ради, покласти на земельно-комунальний відділ (начальник відділу Жарікова Л.А.).

6.Контроль за надходженнями від плати за місце розташування малих архітектурних форм покласти на відділ економіки, фінансів та бухгалтерського обліку (начальник відділу Гарєєва Л.А.).

7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з врегулювання архітектурно-земельних відносин та охорони навколишнього середовища (голова комісії Мисько С.М.).  

Селищний голова                              О.Пасько
 
 
Додаток №1
до рішення Власівської селищної
ради від 25.12.2009р. № 612
 
ДОГОВІР ОСОБИСТОГО СТРОКОВОГО СЕРВІТУТУ
ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ МАЛОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ФОРМИ
№________
 
смт.Власівка                                                              __________________р.
 
Власівська селищна рада в особі селищного голови Пасько Олександра Олександровича, що діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", надалі ВЛАСНИК, з одного боку і суб'єкт господарювання ___________________________________________________________________________, надалі СЕРВІТУАРІЙ, з другого боку, в подальшому названі разом як СТОРОНИ, уклали цей Договір про наступне:
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. ВЛАСНИК, на підставі рішення Власівської селищної ради №___ від _____________20___р. _______________________________ ______________________
      (назва рішення)
встановлює особистий строковий сервітут на земельну ділянку, яка знаходиться за адресою: смт.Власівка, площею ________ кв.м для ____________________________ ______________________________________________________________________________
(конкретний вид використання)
 
2. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
2.1. Особистий строковий сервітут встановлюється до ______________ 20 ___р.
2.2. При зміні СЕРВІТУАРІЯ Договір особистого строкового сервітуту втрачає чинність.
2.3. Після закінчення строку договору СЕРВІТУАРІЙ має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі СЕРВІТУАРІЙ повинен не пізніше ніж за 60 днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово ВЛАСНИКА про намір продовжити його дію. Продовження дії договору оформляється додатковою угодою на підставі рішення селищної ради про продовження терміну дії розміщення малої архітектурної форми.
 
3. РОЗРАХУНКИ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Плата по договору вноситься СЕРВІТУАРІЄМ у грошовій формі у розмірі орендної плати за землю відповідно до рішення селищної ради від _______20___р. №_____
3.2. Плата по договору вноситься СЕРВІТУАРІЄМ у розмірі: ___ % від нормативної грошової оцінки, з урахуванням коефіцієнту орендної плати, що складає:____ _____________________________________________________ грн, на рік.
Щомісячна плата складає:____________грн.
3.3.Плата по договору вноситься щомісячно до ЗО числа місяця, наступного за звітнім на р/р в____ , МФО___________ , одержувач – Власівська селищна рада, код ЄДРПОУ_________, код платежу _______(для фізичних осіб) або ________ (для юридичних осіб).
3.4.У разі не внесення плати по договору у строки, визначені цим договором, справляється пеня з розрахунку 120% річних облікової ставки НБУ, діючої на день виникнення боргу, або на день його погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою за кожний календарний день прострочення у його сплаті. ВЛАСНИК бере на себе обов'язок уточнення зміни отримувача плати по договору та його банківських реквізитів в органах Світловодської міської ради.
3.5.Внесення плати по договору на майбутній період СЕРВІТУАРІЄМ допускається на термін не більше одного календарного року.
3.6. Розмір плати по договору не є постійним і може змінюватися в залежності від зміни ставок орендної плати за землю, зміни розмірів земельного податку, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, зазначених законодавством. При зміні розміру плати по договору ВЛАСНИК односторонньо письмово повідомляє про це СЕРВІТУАРІЯ.
3.7.У разі визнання у судовому порядку договору особистого строкового сервітуту недійсним отримана ВЛАСНИКОМ плата по договору за фактичний строк дії особистого строкового сервітуту не повертається.
3.8.Плата по договору справляється також у випадках, якщо СЕРВІТУАРЇЙ з будь-яких причин тимчасово не використовує земельну ділянку на умовах договору.
 
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
4.1. ВЛАСНИК має право:
- вимагати своєчасного внесення плати по договору;
- відвідувати земельну ділянку з метою контролю за використанням та станом земельної ділянки, на яку встановлено земельний сервітут;
4.2. ВЛАСНИК зобов'язаний:
- не перешкоджати використанню земельної ділянки в межах встановленого сервітуту;
- не втручатися у господарську діяльність СЕРВІТУАР1Я;
4.3. СЕРВІТУАРЇЙ має право:
- приступати до використання земельної ділянки після реєстрації цього договору;
- вимагати усунення перешкод, які виникають при використанні земельної ділянки, на яку встановлено особистий строковий сервітут;
4.4. СЕРВІТУАРЇЙ зобов'язаний:
- своєчасно вносити плату по договору;
- не чинити дій, що можуть привести до погіршення якісних характеристик та екологічного стану землі;
- дотримуватися умов користування сервітутом, встановлених цим Договором;
- відшкодувати ВЛАСНИКУ збитки в зв'язку з погіршенням якості земель в результаті своєї господарської діяльності;
- після закінчення терміну договору звільнити земельну ділянку в попередньому стані і якості;
- гарантувати, що виконавчі державні органи та органи місцевого самоврядування, санітарні, протипожежні, землевпорядні органи, а також органи екологічної безпеки та архітектури не будуть обмежуватись стосовно доступу до земельної ділянки для виконання їх обов'язків в межах їх повноважень;
- дотримуватися вимог щодо забезпечення технологічної безпеки та упорядкування прилеглої території.
4.5. У разі коли мала архітектурна форма перешкоджає проведенню реконструкції або ремонту інженерних мереж вулиці, дороги, будинків і споруд, мала архітектурна форма переноситься на певний період в інше місце без припинення рішення про її розміщення. Відділ архітектури та містобудування надсилає не пізніше ніж за два тижні до запланованого перенесення малої архітектурної форми повідомлення з визначенням її нового місця та строку розміщення на період проведення реконструкцій або ремонту. Таке повідомлення є підставою для перенесення суб'єктом господарювання малої архітектурної форми на період проведення реконструкції або ремонту.
4.6. Перенесення малої архітектурної форми здійснюється також у разі внесення змін до передбачених законодавством норм і правил, містобудівної документації, місцевих правил забудови, державних будівельних норм, змін у розташуванні інженерних мереж, будинків і споруд, що унеможливлюють розташування малої архітектурної форми у певному місці. Нове місце розташування малої архітектурної форми визначається Власівською міською радою.
4.7. Сторони зобов'язані дотримуватися правил добросусідства.
4.8. Предмет сервітуту не може бути предметом купівлі-продажу, застави та не може передаватися будь-яким способом СЕРВІТУАРІЄМ іншим фізичним та юридичним особам.
4.9. Особистий строковий сервітут не позбавляє ВЛАСНИКА прав володіння користування та розпорядження нею.
 
5. УМОВИ ЗМІНИ, ПРИПИНЕННЯ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
5.1 Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін. У раз недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв'язується у судовому порядку.
5.2.Дія договору припиняється у разі: - закінчення строку, на який його було укладено; - припинення діяльності СЕРВІТУАРІЯ.
5.3. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:
- взаємною згодою сторін;
- рішенням суду на вимогу однієї із сторін унаслідок невиконання другою стороною обов'язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом.
Умовами розірвання договору в односторонньому порядку є:
- вимога однієї із сторін у випадку невиконання іншою стороною обов'язків, передбачених договором;
- несплата СЕРВІТУАРІЄМ плати по договору протягом 1-го місяця з дня закінчення строку платежу або самовільна зміна функції використання земельної ділянки є підставою для дострокового розірвання договору за ініціативою ВЛАСНИКА.
- добровільна відмова від користування об'єктом договору або припинення діяльності СРРВІТУАРІЯ.
 
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по даному договору, якщо це невиконання з'явилося наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які сторона не могла ані передбачати, ані подолати розумними заходами (форс-мажор).
6.2. Ризик випадкової загибелі земельної ділянки, щодо якої встановлюється особистий строковий сервітут, несе СЕРВІТУАРІЙ.
6.3. У разі знищення або пошкодження земельної ділянки, щодо якої встановлюється особистий строковий сервітут, в результаті недбалого, безгосподарського ставлення, відшкодування провадиться стороною, з вини якої це сталося.
 
7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1.Додаток до Договору: розрахунок плати за особистий строковий сервітут, що є невід'ємною частиною Договору.
7.2.Договір складено в двох примірниках, з яких один примірник передається СЕРВІТУАРІЮ, а другий ВЛАСНИКУ.
 
8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
 
ВЛАСНИК: Власівська селищна рада
Місцезнаходження: 27552 Кіровоградська область, м.Світловодськ, с.Власівка, вул.Першотравнева, 59
 
Селищний голова ____________________________________________
 
СЕРВІТУАРІЙ: _____________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, паспортні дані
_________________________________________________________________________(серія, номер, ким і коли виданий) / найменування юридичної особи,
що діє на підставі установчого документа (назва, ким і коли затверджений)
__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
(відомості про державну реєстрацію та банківські реквізити)
__________________________________________________________________________
Місце проживання фізичної особи / місцезнаходження юридичної особи
(індекс, область, район, місто, село, вулиця, номер будинку та квартири)
 
Ідентифікаційний номер _____________________________
                                        (фізичної особи)
Ідентифікаційний код _______________________________
                                        (юридичної особи)
_________________________________________________________________
 
ПОГОДЖЕНО:
Начальник відділу економіки,
фінансів та бухгалтерського обліку ____________________________________
 
Юрист _____________________________________________________________
 
Виконавець _________________________________________________________
 
Договір зареєстровано в земельно-комунальному відділі виконавчого комітету Власівської селищної ради "___"____________20__р. за №____, про що у книзі реєстрації Договорів особистого строкового сервітуту для обслуговування малих архітектурних форм зроблено запис.
 
 
РОЗРАХУНОК
розміру плати за договором особистого строкового сервітуту

на «____»_______________20__ року
 
Місце розташування земельної ділянки:
27552, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, с.Власівка, вул.____________________
Мета використання: обслуговування МАФ -___________________________________
Функція використання - землі комерційного використання, К=______
Коефіцієнт орендної плати -______ , відповідно до рішення Власівської селищної ради від _________________20___р. №______

Категорія земель

Площа,
кв.метрів

Нормативна
грошова
оцінка
зем.ділянки
(гривень)

Ставка
зем.податку, встановлена Законом
України
"Про плату
за землю",
відсотків
норм. грошової
оцінки
зем.ділянки

Добуток
коефі-
цієнтів
індексації грошової
оцінки
земельної ділянки за
попередні роки

Прийнятий
для
розрахунку
розміру
орендної
плати,
відсотків
нормативної
грошової
оцінки
земельної
ділянки

Розмір земельного податку, гривень

Розмір орендної плати, гривень

.

Розмір річної плати за договором - _______________________________________грн.
Щомісячна плата за договором складає: __________________________________грн.
Розрахунок зробив _________ _______________________ 
                            (підпис)
Погоджено ________ ______________________
                 (підпис)
ВЛАСНИК: ______________________ СЕРВІТУАРІЙ: ______________________________
             М.П. (підпис)                                    М.П. (за наявності печатки) (підпис)
 
Категорія: РІШЕННЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 09 | Додав: Admin (10 Січня 2010)
Переглядів: 3959 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
СЬОГОДНІ
ВХІД

КАЛЕНДАР

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
ГОДИНА ЗЕМЛІ
ФОТОГАЛЕРЕЯ
ПРО ПОГОДУ


ВАЛЮТА
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
ЗАЦІКАВЛЕНИМ

ВІРУЮЧИМ
Часовня

Вгору