Четвер, 08 Червня 2023, 18:06

ВЛАСІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
м.Світловодськ Кіровоградської обл.

офіційний веб-сайт

Вітаємо Вас Гість | RSS
ПОШУК
КОНТАКТИ
ВЛАСІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
вул.Першотравнева, 59,
смт Власівка,м.Світловодськ,
Кіровоградська обл., 27552

ЧАС РОБОТИ:

Пн - Чт 7.30 - 16.45
Пт 7.30 - 15.30

>
ДОВІДНИК
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯСТАТИСТИКА
СТАТИСТИКАОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

Головна » Документи » 2009 рік » РІШЕННЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 09

Додатки до Тимчасового Положення про порядок продажу земельних ділянок...
 
Додаток 1
до Тимчасового Положення
про порядок продажу земельних
ділянок та передачі їх в оренду
на конкурентних засадах на
території Власівської селищної
ради Кіровоградської області

ЗАЯВА
Об'єкт продажу___________________________________________________________________________
(земельна ділянка)
________________________________________________________________________________________
(повна адреса, площа, цільове призначення)
Заявник ________________________________________________________________________________
(повна назва фізичної чи юридичної особи, паспортні дані або
________________________________________________________________________________________
свідоцтво про державну реєстрацію, ідентифікаційний код, код ЄДРПОУ,
________________________________________________________________________________________
її місцезнаходження)

З Умовами і правилами продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

Згоден на укладання договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.

Документи:
- документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою ( у разі його наявності);
- копія установчих документів для юридичної особи ( копія статуту, довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України);
- копія документа, що посвідчує особу для громадянина;
- свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або його нотаріально посвідчена копія у разі продажу земельної ділянки суб’єкту підприємницької діяльності;
- нотаріально завірена копія свідоцтва про право власності на об'єкти нерухомого майна, що знаходяться на земельній ділянці, або інші документи, що посвідчують право власності на ці об'єкти.

Прийнято від заявника всього__________арк.

Заявник______________________________________________
Підпис
м.п.

Організатор земельних торгів____________________________
Підпис
м.п.

Секретар селищної ради Я.Головко
вик.Жарікова Л.М.

Додаток 2
до Тимчасового Положення
про порядок продажу земельних
ділянок та передачі їх в оренду
на конкурентних засадах на
території Власівської селищної
ради Кіровоградської області

ДОГОВІР
про оплату авансового внеску
в рахунок оплати ціни земельної ділянки


від «_____ »________________ 20___р.             №__________                                           смт. Власівка

Власівська селищна рада в особі _________________________________________________, який діє на підставі__________________________________________________________________________________
з однієї сторони (далі Сторона 1), та_________________________________________________________
                                                           (особа, яка подала заяву або назва юридичної
_________________________________________________________________________________________
особи, яка подала клопотання про продаж їй земельної ділянки)
в особі __________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові - у разі подання клопотання)
який діє на підставі _______________________________________________________________________
(далі - Сторона 2 ), а разом - Сторони, уклали цей договір про наступне:
1. Сторона 2, яка подала заяву (клопотання) щодо продажу їй земельної ділянки площею ____ га, що знаходиться у смт.Власівка за адресою:_____________________________________________________,
зобов'язується сплатити авансовий внесок в рахунок оплати ціни земельної ділянки у розмірі 20 відсотків вартості земельної ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою, що складає ____________________________________________________________.
                       (сума цифрами та прописом)
2. Сторона 2 зобов'язується отримати довідку про нормативно грошову оцінку земельної ділянки у відділі Держкомзему в м.Світловодськ у Кіровоградської області та сплатити повну суму авансового внеску не пізніше «___» ________20____р.
3. Сторона 1 зобов'язується не пізніше десяти робочих днів після повної сплати Стороною 2 авансового внеску оголосити конкурс по відбору суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, зазначеної у п. 1 цього Договору.
4. Сума авансового внеску зараховується до ціни продажу земельної ділянки.
5. У разі відмови Сторони 2 від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки сума авансового внеску не повертається.
6. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до виконання сторонами зобов'язань по цьому договору.
7. Умови цього Договору мають однакову зобов'язальну силу для Сторін і можуть бути змінені лише за згодою сторін.
8. Цей Договір складено у двох примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу та зберігаються у Сторін.
9. При виникненні спору, Сторона, яка вважає свої права порушеними, має право звернутися до суду.
10. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін:

Сторона 1:                                                                         Сторона 2:
Власівська селищна рада                                                   ___________________________________
_____________________________________                        ___________________________________
Ідентифікаційний код селищної ради                                  Ідентифікаційний номер
_____________________________________                         ___________________________________

Підписи сторін
_____________________________________                         ____________________________________
(Підпис)                                                                              (Підпис)
МП                                                                                       МП


Секретар селищної ради Я.Головко
Виконавець: ЖаріковаЛ.М.

Додаток З
до тимчасового Положення про
порядок продажу земельних
ділянок та передачі їх в оренду
на конкурентних засадах
на території Власівської селищної
ради Кіровоградської області

ЗАЯВА
на участь в земельних торгах (аукціонах)


Об'єкт продажу __________________________________________________________________________
(земельна ділянка або право на неї (оренда, суперфіцій, емфітевзис),
________________________________________________________________________________________
повна адреса, площа, цільове призначення)
Заявник ________________________________________________________________________________
                       (повна назва фізичної чи юридичної особи паспортні дані або свідоцтво про
________________________________________________________________________________________
державну реєстрацію, ідентифікаційний код, код ЄДРПОУ, її місце знаходження)

Умови земельних торгів:
З Умовами і правилами проведення земельних торгів ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

Документи:
Копія документу про сплату реєстраційного внеску.
Копія документу про сплату гарантійного внеску.
Перелік номерів банківських рахунків, з яких будуть здійснюватись розрахунки за придбаний об'єкт.
Нотаріально посвідчені документи, що підтверджує особу (для фізичних осіб): паспортні дані, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду).
Нотаріально посвідчені правовстановлюючі документи (для юридичної особи): свідоцтво про державну реєстрацію, довідка органів статистики про включення до ЄДРПОУ, установчі документи, довіреність на конкретну особу, уповноважену приймати участь в земельних торгах).

Прийнято від заявника всього_________арк.

Заявник __________________________________________________________
Підпис
м.п.

Організатор земельних торгів _______________________________________
Підпис
м.п.


Секретар селищної ради Я.Головко
вик. Жарікова Л.М.

Додаток 4
до Тимчасового Положення про
порядок продажу земельних
ділянок та передачі їх в оренду
на конкурентних засадах на
території Власівської селищної
ради Кіровоградської області

Зразок
УГОДА
про умови участі в земельних торгах (аукціонах)

___________________________                                                                   «____ » ___________20___р.
(назва населеного пункту)
Власівська селищна рада в особі ____________________________________________________________
з однієї сторони, та ________________________________________________________________________
                                                (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані для фізичної особи,
_________________________________________________________________________________________
свідоцтво про державну реєстрацію – для юридичної особи)
(надалі - Учасник), по лоту № ___, з другої сторони, погодились з нижченаведеним.
1. Предмет угоди
1.1. Предметом цієї угоди є умови участі в земельних торгах з продажу земельної ділянки або прав на неї (оренда, суперфіцій, емфітевзис) по лоту № _____.
2. Зобов'язання сторін
2.1. Власівська селищна рада зобов'язується:
2.1.1 Не пізніше 3-х днів після підписання цієї угоди надати для ознайомлення учаснику торгів Технічний паспорт земельної ділянки по лоту № ______.
2.1.2. Видати учаснику торгів інформаційний пакет по кожному лоту, з приводу якого особа бажає взяти участь у торгах.
2.1.3. Після завершення торгів по кожному лоту негайно підписати протокол торгів та не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дня проведення торгів укласти з переможцем торгів договір купівлі-продажу земельної ділянки або прав на неї (оренда, суперфіцій, емфітевзис).
2.1.4. Забезпечити учасника торгів квитками учасника.
2.1.5. Забезпечити належні умови проведення торгів.
2.1.6. Після проведення розрахунків відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки або прав на неї (оренда, суперфіцій, емфітевзис), видати Державний акт на право власності на земельну ділянку або укласти договір оренди, суперфіцію або емфітевзису земельної ділянки.
2.1.7. У строк не пізніше 10 (десяти) банківських днів повернути суму гарантійного внеску тим учасникам, які не стали переможцями земельних торгів, крім тих, які не з'явилися на земельні торги або відмовилися придбати земельну ділянку або права на неї (оренда, суперфіцій, емфітевзис) за стартовою ціною та ціною, збільшеною на один крок.
2.2. Учасник земельних торгів зобов'язується:
2.2.1. Сплатити реєстраційний внесок за участь у земельних торгах.
2.2.2. Перерахувати на вказаний в цьому договорі рахунок гарантійний внесок по кожному лоту, по якому бажає придбати участь у земельних торгах.
2.2.3. Додержуватись правил проведення земельних торгів.
2.2.4. У разі визнання учасника земельних торгів переможцем, негайно підписати протокол земельних торгів та сплатити розмір відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, які складають _______________________________ гривень.
2.2.5. У разі порушення правил проведення земельних торгів відшкодувати заподіяні збитки.
2.2.6. Не вступати у попередню змову з іншими учасниками торгів щодо обраного лоту.
3. Порядок розрахунків.
3.1. Сума реєстраційного внеску складає один неоподаткований мінімум доходів громадян.
3.2. Учасник земельних торгів не пізніше 3-х банківських днів перераховує на вказаний в цьому договорі розрахунковий рахунок гарантійний внесок в сумі 10 відсотків стартової ціни кожного лоту, який бажає придбати, що складає _______________________________гривень.
3.3.Сума гарантійного внеску не повертається учасникам торгів у разі:
- визнання учасника торгів переможцем, якому сума гарантійного внеску зараховується до вартості придбаного лота;
- відмови переможця земельних торгів підписати протокол земельних торгів, укласти договір купівлі-продажу лота або включити до договору умови, зазначені в умовах земельних торгів;
- якщо особа, яка подала заяву на участь в земельних торгах, не з'явилася на земельні торги;
- відмови учасника торгів придбати лот за стартовою ціною та за ціною, збільшеною на один крок.
3.4. Кошти, передбачені в п.п.4.1-4.5 мають бути перераховані на спеціальний рахунок Власівської селищної ради, вказаний у цій угоді.
4. Відповідальність сторін.
4.1. У разі невиконання чи часткового невиконання взятих на себе зобов'язань, сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
4.2. Якщо учасник-переможець відмовляється від підписання протоколу земельних торгів, то гарантійний внесок йому не повертається а результати торгів по цьому лоту анулюються.
4.3. На переможця аукціонів, що ухиляється від укладення договору купівлі-продажу протягом п'яти робочих днів після проведення торгів, за кожний день прострочення терміну укладення договору накладаються штрафні санкції в розмірі 1% (одного відсотка) від ціни продажу об'єкта за кожний день прострочення встановленого терміну.
4.4. Якщо протягом 30(тридцяти) календарних днів переможець аукціону по відповідному лоту не з'явився до продавця для укладення договору купівлі-продажу, з Продавця знімаються зобов'язання продажу земельної ділянки за результатами торгів і торги по відповідному лоту визнаються такими, що не відбулися. Гарантійний внесок переможцю торгів, що ухилився від укладення договору купівлі-продажу, не повертається.
4.5. Учаснику, який підписав цю Угоду і не з'явився на аукціон або відмовився придбати земельну ділянку або права на неї (оренда, суперфіцій, емфітевзис) за стартовою ціною та ціною, збільшеною на один крок, сума гарантійного внеску не повертається і зараховується на спеціальний рахунок Власівської селищної ради, як витрати на підготовку аукціонів.
5. Інші умови
5.1. Ця угода є підставою для участі учасника в земельних торгах, а в разі перемоги, разом з протоколом торгів є підставою для укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки або прав на неї (оренда, суперфіцій, емфітевзис).
5.2. Учасник ознайомлений з правилами проведення аукціону і пакетом документів, які підписує учасник-переможець земельних торгів, і згоден на даних умовах взяти участь в торгах.
5.3. Сума внесеного гарантійного внеску повертається всім учасникам аукціонів впродовж 10(десяти) банківських днів після його закінчення.
5.4. Сума реєстраційного збору учаснику не повертаються.
5.5. Угода набирає чинності з моменту її підписання і діє до моменту укладення Договору купівлі-продажу лота з переможцем торгів.
5.6. У випадку, коли учасник земельних торгів не став переможцем, ця угода діє до повного виконання сторонами взятих на себе зобов'язань.
5.7. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цією Угодою, регулюються чинним законодавством України.
5.8. Спори, що можуть виникати у зв'язку з виконанням цієї угоди вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України або у судовому порядку.
5.9. Ця угода укладена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і передаються по одному примірнику кожній із сторін.
6. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін.
Власівська селищна рада
Підпис
м.п.

Учасник _____________________________________
Підпис
м.п.

Секретар ради Я.Головко
вик.Жарікова Л.М.

Додаток 5
до тимчасового Положення про
порядок продажу земельних
ділянок та передачі їх в оренду
на конкурентних засадах на
території Власівської селищної
ради Кіровоградської області

УГОДА
про умови виготовлення землевпорядної документації для участі в аукціоні
з набуття права оренди на земельні ділянки комунальної власності
на території Власівської селищної ради на конкурентних засадах
з послідуючою передачею їх орендуселище Власівка                                                                                          "___"____________20___ р.

Власівська селищна рада м.Світловодська Кіровоградської області в особі селищного голови _________________________________________________, що діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», СТ.СТ.12, 124, 134 Земельного Кодексу України, в подальшому "Сторона 1" з однієї сторони та _________________________________________________________________ в особі ________________________________________________________, який (яка) діє на підставі Земельного Кодексу України, Закону України "Про оренду землі", в подальшому "Сторона 2", з другої сторони, уклали цю угоду про нижчевикладене:

1. Предмет угоди
1.1. "Сторона 1" та "Сторона 2" уклали цю Угоду з метою придбання права оренди через аукціон та надання в оренду земельної ділянки.

2. Об'єкт угоди
2.1. Угода укладається на виготовлення землевпорядної документації "Стороною 2" відповідно до вимог ст.151 Земельного Кодексу України, на підставі листа Власівської селищної ради від  "___"___________20___ р. №______.

3. Строк дії угоди
3.1 Угода укладається терміном до проведення аукціону з придбання права оренди вказаної земельної ділянки.

4. Умови угоди
4.1 Сторони ДОМОВЛЯЮТЬСЯ про те, що:
"Сторона 2" бере на себе зобов'язання:
- виготовити землевпорядну документацію за власні кошти;
- повідомити "Сторону 1" про вартість проведених робіт шляхом представлення квитанцій, чеків, платіжних доручень, тощо;
- виготовити землевпорядну документацію протягом не більше 3-х місяців з дня укладення даної Угоди.

"Сторона 1" бере на себе зобов'язання:
- у разі визнання "Сторони 2" переможцем аукціону, зарахувати витрати на виготовлення землевпорядної документації в рахунок платежів, які потрібно здійснити переможцю аукціону;
- у разі не придбання права оренди на аукціоні "Стороною 2", повернути кошти витрачені на виготовлення землевпорядної документації на рахунок, який вкаже "Сторона 2", при умові надання підтверджуючих фінансових документів.

5. Зміна умов угоди та припинення її дії
5.1. Сторони домовляються про те, що:
- зміна умов угоди можлива за взаємною згодою сторін;
- угода втрачає чинність після проведення аукціону по даній земельній ділянці;
- угода втрачає чинність у разі зміни чинного законодавства щодо набуття права оренди земельних ділянок через аукціон.

6. Відповідальність сторін
6.1. Кожна із сторін за невиконання або неналежне виконання умов цієї угоди, несе перед іншою стороною відповідальність, передбачену чинним законодавством.

7. Прикінцеві положення
7.1. Ця угода набирає чинності після підписання сторонами.
7.2. Цю угоду укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. Одна з них находиться у "Сторони 1", друга – у "Сторони 2".

8. Реквізити сторін
"Сторона 1"                                                     "Сторона 2"
Власівська селищна рада                                ____________________________
__________________________                         ____________________________
__________________________                         ____________________________
__________________________                         ____________________________
__________________________                         ____________________________
______________________(підпис)                    ______________________(підпис)
"___"________________200_ р.                        "___"________________200_ р.


Угода зареєстрована у Власівській селищній раді, про що у Книзі реєстрації угод вчинено запис №_____ від "___"____________ 200__р.

____________ ____________________________________________________________
(підпис)              (ініціали та прізвище посадової особи, яка провела реєстрацію)Категорія: РІШЕННЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 09 | Додав: Admin (21 Червня 2009)
Переглядів: 3773 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
СЬОГОДНІ
ВХІД

КАЛЕНДАР

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
ГОДИНА ЗЕМЛІ
ФОТОГАЛЕРЕЯ
ПРО ПОГОДУ


ВАЛЮТА
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
ЗАЦІКАВЛЕНИМ

ВІРУЮЧИМ
Часовня

Вгору