Четвер, 08 Червня 2023, 16:52

ВЛАСІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
м.Світловодськ Кіровоградської обл.

офіційний веб-сайт

Вітаємо Вас Гість | RSS
ПОШУК
КОНТАКТИ
ВЛАСІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
вул.Першотравнева, 59,
смт Власівка,м.Світловодськ,
Кіровоградська обл., 27552

ЧАС РОБОТИ:

Пн - Чт 7.30 - 16.45
Пт 7.30 - 15.30

>
ДОВІДНИК
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯСТАТИСТИКА
СТАТИСТИКАОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

Головна » Документи » 2009 рік » РІШЕННЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 09

Рішення №518 від 29 травня 2009 року
Власівська селищна рада
м.Світловодськ Кіровоградської області
(тридцять друга сесія п'ятого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

від 29 травня 2009 року № 518

Про затвердження Положення про
порядок передачі в оренду майна
комунальної власності територіальної
громади смт.Власівка

Згідно Закону України "Про оренду державного та комунального майна", ст.73 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік", Наказу ФДМУ від 23.08.2000 р. № 1774, розглянувши протест Світловодської міжрайпрокуратури від 12.03.09 р. вих.№809, керуючись ст.26,60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою подальшого впорядкування орендних відносин, підвищення використання об'єктів права комунальної власності територіальної громади селища,

СЕЛИЩНА РАДА в и р і ш и л а:

1. Протест Світловодської міжрайпрокуратури задовольнити.

2.Затвердити Положення про порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади смт.Власівка у новій редакції згідно з додатком.

3.Дане рішення набирає чинності з моменту опублікування.

4.Визнати таким, що втратило чинність Положення про порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади смт.Власівка, затверджене рішенням селищної ради № 526 від 29.07.2005 р.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань промисловості, енергетики, місцевого господарства, комунальної власності (голова комісії - А.Поварчук)Селищний голова О.Пасько
Додаток
до рішення Власівської
селищної ради № 518
від 29 травня 2009 року


П О Л О Ж Е Н Н Я
про порядок передачі в оренду майна
комунальної власності
територіальної громади смт.Власівка
 
(із змінами, внесеними рішенням с/р № 100 від 09.09.11 р.)


1.Загальні положення
1.1.Положення про порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади смт.Власівка (надалі — Положення) розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного Кодексу України, Бюджетного кодексу України, Закону України "Про оренду державного та комунального майна", ст. 4 "Європейської хартії місцевого самоврядування”, ратифікованої Законом України № 452 від 15.07.1997 р, ст.73 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік", Наказу ФДМУ від 23.08.2000 р. № 1774, керуючись ст.26,60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою подальшого впорядкування орендних відносин, підвищення використання об'єктів права комунальної власності територіальної громади селища.
1.2.Визначення термінів.
Наведені нижче терміни у цьому Положенні вживаються у такому значенні:
Орендодавці
Орендодавцями є виконавчий комітет селищної ради, комунальні підприємства, бюджетні установи, організації, уповноважені Власівською селищною радою управляти комунальним майном, що знаходиться у них на балансовому обліку.(далі – Орендодавці).
Орендар — господарське товариство, створене членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди кому¬нального майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладання договору зобов’язана зареєструватись як суб’єкт підприємницької діяльності;
оренда — засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності;
об'єкти оренди — цілісні майнові комплекси, нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення), інше окреме індивідуально визначене майно за виключенням тих об'єктів, які у відповідності до чинного законодавства не можуть бути об"єктами оренди.
суборенда — засноване на договорі строкове платне користування майном, яке передається Орендарем в оренду третій особі;
плата по договору - плата, яка справляється з Орендаря майна, та складається з плати за користування майном, яке передається в оренду;
цілісний майновий комплекс — господарський об'єкт з завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг), з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, інженерними комунікаціями, системою енергопостачання.
невід'ємні поліпшення орендованого майна - здійснені Орендарем за час оренди заходи, спрямовані на покращення фізичного (технічного) стану орендованого майна та (або) його споживчих якостей, відокремлення яких призведе до зменшення його ринкової вартості.

2.Порядок передачі в оренду комунального майна
2.1. Підставою для передачі майна комунальної власності в оренду є відповідне рішення виконкому селищної ради. Зазначеним рішенням виконком надає Орендодавцю-балансоутримувачу комунального майна дозвіл на укладання відповідного договору оренди.
2.2. Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди комунального майна, направляють Орендодавцю відповідного майна заяву про намір укласти договір оренди.
2.3. Орендодавець реєструє отримані від юридичних або фізичних осіб вищезазначені заяви, та дає письмову відповідь на адресу заявника. Письмова відповідь повинна містити:
- або мотивовану відмову від передачі в оренду комунального майна;
- або попередню згоду на передачу цього майна в оренду з переліком необхідних документів, які необхідно надати для одержання дозволу на укладання договору оренди;
- або пропонує заявнику прийняти участь в оголошеному конкурсі на право оренди комунального майна.
2.4. У передачі в оренду об’єктів комунальної власності може бути відмовлено, якщо:
- було прийнято рішення про приватизацію або передприватизаційну підготовку цих об’єктів;
- об’єкт включено до переліку підприємств, що потребують залучення іноземних інвестицій згідно з рішенням селищної ради;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством.
2.5. Якщо вищезазначені підстави в відмові в укладанні договору відсутні, Орендодавець має звернутися до виконавчого комітету селищної ради за дозволом укласти договір оренди, подавши останньому на розгляд документи згідно з переліком, затвердженим Наказом ФДМУ від 14.11.2005 р. за № 2975.
2.6. Після надходження матеріалів виконавчий комітет приймає рішення про надання Орендодавцеві дозволу щодо укладення договору оренди або відмову.
2.7.Передача в оренду комунального майна здійснюється на конкурсних засадах у разі надходження двох і більше заяв (за умови відсутності серед поданих заяв заяви від бюджетної установи, організації), відповідно до вимог "Порядку проведення конкурсу на право оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади селища Власівка", затвердженого рішенням селищної ради № 519 від 20.05.2009 р.
У разі, якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником після отримання рішення виконавчого комітету селищної ради. Передача в оренду майна без проведення конкурсу здійснюється у разі надходження заяви:
- про оренду майна на короткий строк (не більше п’яти днів та без права продовження строку дії договору оренди);
- від бюджетної установи, музею, підприємства чи громадської організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі національної творчої спілки, або її члена під творчі майстерні);
- релігійної організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, громадських організацій ветеранів або інвалідів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів;
- соціального обслуговування, що надають соціальні послуги;
- Пенсійного фонду України та його органів;
- суб’єкта виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) підчас та на період виборчої кампанії в порядку черговості надходження відповідних заяв);
- Державних видавництв і підприємств книгорозповсюдження, вітчизняних видавництв та підприємств, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру).
Порядок визначення обсягу книжкової продукції державною мовою, затверджується Кабінетом Міністрів України. (п.2.7. в редакціїї згідно рішення с/р № 100 від 09.09.11 р.)
2.8. Конкурс оголошується за ініціативою Орендодавця або за наявності заяви про оренду комунального майна від фізичної чи юридичної особи за умови відсутності заяви від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного комунального майна в оренду поза конкурсом, якщо інше не передбачено законом. Орендодавець (комунальні підприємства, установи, організації які є балансоутримувачами цього майна) за наявності підстав, для оголошення конкурсу має звернутися до виконавчого комітету селищної ради із запитом, щодо бажаних напрямів використання об'єкта оренди та кандидатури до складу конкурсної комісії. До запиту додаються копії документів, передбачених Переліком документів, які подаються орендарем орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до комунальної власності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 14.11.2005 р. № 2975.
Орендодавець забезпечує огляд об'єкта оренди членами конкурсної комісії, після оголошення конкурсу – учасниками конкурсу.
2.9. Переможець конкурсу визначається у відповідності до Порядку проведення конкурсу на право оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади селища Власівка, затвердженого рішенням селищної ради.
2.10. За результатами конкурсу виконавчий комітет селищної ради на своєму засіданні приймає рішення про надання Орендодавцеві дозволу щодо укладення договору оренди або відмову. Якщо виконавчий комітет селищної ради відмовить Орендодавцю в праві укласти договір оренди, то Орендодавець має також відмовити Заявнику в укладанні договору оренди.
2.11. Керівники підприємств, об'єднань, організацій та установ в повному господарському віданні або оперативному управлінні яких знаходиться комунальне майно територіальної громади селища несуть персональну відповідальність за передачу в оренду комунального майна та його використанням.

3.Порядок укладення договору оренди
3.1.Договір оренди є єдиним документом на право використання майна комунальної власності і визначає все коло взаємовідносин між Орендодавцем та Орендарем на термін дії оренди.
3.2. Орендодавець на підставі позитивного рішення виконкому селищної ради укладає договір оренди. У разі визначення орендаря на конкурсних засадах, до умов договору оренди включається орендна плата в розмірі, запропонованому переможцем конкурсу, та інші пропозиції переможця, які не суперечать типовому договору оренди майна і не погіршують становище орендодавця.
3.3.Договір оренди комунального майна між Орендодавцем та Орендарем укладається протягом 30 днів з дати прийняття відповідного рішення виконкому селищної ради.
3.4.При укладанні договору оренди сторони користуються Типовим договором оренди нерухомого майна (додаток 1 до Положення) з врахуванням вимог цього Положення.
3.5.Суб'єкти господарювання (юридичні або фізичні особи), з якими будуть встановлені орендні відносини, зобов'язані укласти окремі угоди на електро-, газо-, тепло-, водопостачання, водовідведення, вивіз сміття та експлуатаційні витрати з відповідними обслуговуючими підприємствами.
3.6. Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення домовленості з усіх істотних умов і підписання сторонами тексту договору.
3.7.Контроль за виконанням умов договору покладається на Орендодавця.
3.8.Передача об'єкта оренди Орендареві здійснюється Орендодавцем протягом 5 днів з дня підписання або з дня нотаріального посвідчення договору оренди, якщо інше не визначено цим договором і оформлюється актом прийому-передачі.
3.9.Виконком селищної ради скасовує своє рішення у разі, якщо:
- Орендар та Орендодавець не уклали договір оренди у визначені терміни;
- Орендар не прийняв в оренду майно, а Орендодавець не передав відповідно до акту прийому-передачі майна в визначені терміни або Орендар не виконав вимог п.3.5. цього Положення. В даному випадку договір підлягає розірванню, а майно визнається таким, що може бути передане в оренду, і подальша передача його в оренду здійснюється відповідно до цього Положення.

4. Істотні умови договору оренди
4.1.Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати Типовому договору оренди.
4.2.За згодою сторін до договору оренди можуть включатися для кожного окремого об'єкта додаткові умови благоустрою та освітлення прилеглої території, оздоблення фасаду, встановлення світлової реклами.
4.3.Умови договору оренди є чинними на весь строк його дії і у випадках, коли після його укладення законодав¬ством встановлено правила, які погіршують становище Орендаря.
4.4.Реорганізація Орендодавця не є підставою для зміни умов чи розірвання договору оренди.

5.Орендна плата
5.1. Орендна плата в повному обсязі перераховується Орендарем на окремі банківські рахунки Орендодавця-балансоутримувача та використовується ним на покриття видатків, пов'язаних із статутною діяльністю.
5.2. Місячна орендна плата встановлюється у грошовій формі та перераховується Орендарем незалежно від наслідків господарської діяльності згідно з підписаним договором оренди. Термін внесення орендної плати визначається у договорі.
5.3.Нарахування та внесення орендної плати розпочинається з дня підписання договору або з дня його нотаріального посвідчення.
5.4.Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається відповідно до Методики розрахунку орендної плати, затвердженою селищною радою. Розрахунок орендної плати є невід’ємною частиною договору оренди.
Надання пільг по орендній платі та звільнення від її сплати здійснюється за рішенням селищної ради.
5.5. У разі визначення орендаря за результатами конкурсу розмір початкової орендної плати встановлюється на підставі конкурсної пропозиції переможця конкурсу на договірній основі, але не нижче базової.
5.6. У разі припинення або розірвання договору оренди Орендар сплачує орендну плату включно по дату передачі Орендодавцеві об'єкта оренди за актом прийому-передачі.
5.7. За несвоєчасне внесення орендної плати від суми недоїмки нараховується пеня за кожний день прострочення платежу, включаючи день оплати, в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє на період прострочення.

6. Поліпшення нерухомого майна
6.1.Орендар зобов'язаний протягом дії договору оренди за свій рахунок проводити поточний ремонт об'єкту оренди, інженерного та іншого обладнання.
6.2.У разі виникнення потреби в Орендаря у здійсненні невід'ємних поліпшень орендованого нерухомого майна Орендар зобов'язаний отримати відповідне рішення виконавчого комітету, згідно процедури надання згоди Орендареві, врегульованої "Порядком надання орендарю згоди орендодавця на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна комунальної власності смт.Власівка", затвердженого рішенням 30 позачергової сесії п'ятого скликання селищної ради від 23.01.2009 р. № 492.
6.3.Вартість капітального ремонту, невід’ємних поліпшень орендованого нерухомого майна, виконаних Орендарем без дозволу виконавчого комітету, отриманого орендарем згідно вищезазначеного Порядку, компенсації не підлягає. При достроковому розірванні договору оренди з ініціативи Орендаря невід'ємні поліпшення відшкодуванню не підлягають.

7.Суборенда
7.1.Передача Орендарем орендованого майна в суборенду здійснюється за окремим рішенням виконкому селищної ради.
7.2.Розміщення інших юридичних або фізичних осіб на площі орендованого приміщення без попереднього погодження Орендодавця та відповідного рішення виконкому селищної ради не дозволяється. Дане порушення є підставою для дострокового розірвання договору оренди.
7.3. Розмір плати за суборенду нерухомого майна розраховується так, як і при оренді нерухомого майна. У разі, якщо плата за суборенду (у зв'язку з зміною профілю використання приміщення на умовах суборенди), перевищує розмір орендної плати, різниця між нарахованою платою за суборенду і тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем та перераховується орендарем до місцевого бюджету.
7.4.Строк дії договору суборенди не повинен перевищувати строку дії договору оренди.
7.5.Надання Орендарем майна в суборенду не звільняє його від виконання умов договору оренди.

8.Порядок припинення та розірвання договору оренди
8.1.Одностороння відмова від виконання умов договору оренди не допускається.
8.2.Договір оренди припиняється у разі:
- закінчення строку, на який його було укладено;
- приватизації об'єкта оренди орендарем відповідно до чинного законодавства;
- загибелі (знищення) об'єкта оренди у разі форс мажорних обставин;
- коли Орендар призупиняє господарювання.
- банкрутства Орендаря;
- ліквідації Орендаря - юридичної особи;
- у разі смерті Орендаря (якщо Орендарем є фізична особа).
8.3.Договір оренди може бути розірвано за погодженням сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірвано за рішенням Господарського суду у разі невиконання сторонами своїх зобов'язань та з інших підстав, передбачених законодавством.
8.4.Підставами для ініціювання розірвання договору оренди можуть бути:
- невиконання або неповне виконання умов договору;
- виникнення 2-місячної заборгованості по сплаті Орендарем плати згідно договору;
- наявність у орендарів боргів з орендної плати протягом дії договору оренди, є підставою для відмови в укладанні договору на новий термін.
8.5.У разі припинення договору оренди чи дострокового його розірвання Орендар зобов'язаний повернути Орендодавцеві об'єкт оренди згідно з актом прийому-передачі.
8.6.Якщо Орендар допустив погіршення стану об'єкта оренди або його загибель, він повинен відшкодувати збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель об'єкта оренди сталися не з його вини.

9.Укладання договору оренди на новий строк з попереднім орендарем
9.1.Орендар не пізніше ніж за 1 місяць до закінчення строку дії договору оренди повідомляє Орендодавця про свої наміри щодо припинення або продовження договірних орендних відносин.
Орендодавець на протязі місяця надає Орендареві письмову відповідь щодо можливості, або відсутності такої, продовження терміну оренди на новий термін на попередніх умовах або на нових умовах (актуальними на момент звернення).
Після закінчення терміну дії договору оренди орендар, який належним чином виконував свої обов'язки за договором, має переважне право, за інших рівних умов, на укладення договору оренди на новий термін, крім випадків, якщо орендоване майно необхідне для потреб Орендодавця.
У разі якщо Орендодавець має намір після закінчення терміну дії договору оренди використовувати зазначене майно для власних потреб, він не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну договору письмово попереджає про це Орендаря.
Після закінчення строку дії договору оренди орендар, який належним чином виконував свої обов'язки, бере участь у конкурсі на отримання права оренди комунального майна. Орендодавець при визначенні переможця конкурсу, за інших рівних умов, надає перевагу пропозиціям орендаря, який належним чином виконував свої обов'язки, шляхом застосування преференційної поправки. розмір преференційної поправки встановлюється КМУ і не може бути меншим 0,8.
Орендар, який належно виконує свої обов’язки за договором оренди нерухомого майна, строк якого закінчується, має право на продовження договору оренди на новий строк за погодженням сторін. Термін договору оренди не може бути меншим, ніж п’ять років, якщо орендар не пропонує менший термін.
Орендар, який має намір скористатися таким правом, повинен повідомити про це орендодавця не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди нерухомого майна.
Якщо на момент поновлення (продовження) дії договору оренди остання оцінка об’єкту оренди була зроблена більш як три роки тому, здійснюється нова оцінка об'єкта оренди.
Нова оцінка об'єкта оренди має бути проведена орендарем і прорецензована до укладення додаткового договору.
(ч.5 п.9.1. в редакції згідно рішення с/р № 100 від 09.09.11 р.)
9.2.Орендареві, з яким не укладається новий договір оренди, і який провів у орендованому приміщенні невід'ємні поліпшення, дозволені відповідним рішенням виконкому селищної ради, вартість цих поліпшень повертається за рахунок наступного Орендаря, що є обов'язковою умовою у разі проведення конкурсу оренди. У разі відсутності конкурсу оренди, вартість невід'ємних поліпшень компенсується попередньому Орендарю відповідно до чинного законодавства.
9.3.Перевірку виконання умов договору Орендарем Орендодавець проводить в порядку визначеному чинним законодавством без втручання в господарську діяльність Орендаря.

10. Особливості передачі в оренду цілісних майнових комплексів
10.1.Цілісні майнові комплекси передаються в оренду на конкурсних засадах. Умови конкурсу та проект договору оренди повинні бути затверджені окремим рішенням селищної ради.
10.2. Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії наступні матеріали:
Якщо учасник конкурсу є юридичною особою:
- заяву про участь у конкурсі із зазначенням контактної інформації;
- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
- належним чином завірені копії установчих документів та свідоцтва про державну реєстрацію,
- копію довідки про включення юридичної особи до ЄДРПОУ
- копію довідки про взяття на облік платника податку,
- копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість,
- копію ліцензії на здійснення ліцензійного виду діяльності,
- копію звіту про фінансові результати діяльності з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості,
- довідку про наявність чи відсутність порушеної справи про банкрутство учасника,

Якщо учасник конкурсу є суб'єктом підприємницької діяльності - фізичною особою:
- заяву про участь у конкурсі із зазначенням контактної інформації;
- копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;
- копію свідоцтва про реєстрацію фізичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності;
- копію свідоцтва платника податку;
- декларацію про доходи або завірену в установленому порядку копію звіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку.
Крім того до перелічених вище документів на конкурсну комісію додаються:
- зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу, та забезпечення виконання зобов'язання щодо сплати орендної плати, які включаються до проекту договору оренди.
- додаткові пропозиції до договору оренди (обсяг ресурсів, які будуть залучені, продукція, послуги, ринки збуту, джерела сировини і матеріалів тощо).
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс та чинному законодавству України.
10.3.Згідно до норм діючого земельного законодавства Орендареві передається відповідна земельна ділянка. Договір оренди земельної ділянки укладається окремо.
10.4.У договір оренди можуть включатися додат¬кові умови благоустрою та освітлення прилеглої території, оздоблення фасаду, встановлення світлової реклами.
10.5.Передача цілісних майнових комплексів у суборенду забороняється.
10.6.Орендар цілісного майнового комплексу - закладів культурного призначення за пропозиціями селищної влади зобов'язаний виділяти дані приміщення для проведення загальноселищних заходів, якщо це передбачено в договорі оренди.

11. Контроль за використанням об'єктів оренди
11.1. Контроль за використання майна, переданого в оренду (крім іншого окремого індивідуально визначеного майна), покладається на орган уповноважений управляти майном – виконавчий комітет селищної ради.
11.2. Контроль за використанням іншого окремого індивідуально визначеного майна, переданого в оренду, здійснюють Орендодавці-балансоутримувачі.


Додаток 1
до Положення про порядок передачі
в оренду майна комунальної власності
територіальної громади смт.Власівка
затвердженого рішенням
селищної ради № 518
від 29 травня 2009 року


Категорія: РІШЕННЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 09 | Додав: Admin (31 Травня 2009)
Переглядів: 3786 | Рейтинг: 1.5/2
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
СЬОГОДНІ
ВХІД

КАЛЕНДАР

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
ГОДИНА ЗЕМЛІ
ФОТОГАЛЕРЕЯ
ПРО ПОГОДУ


ВАЛЮТА
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
ЗАЦІКАВЛЕНИМ

ВІРУЮЧИМ
Часовня

Вгору