Четвер, 08 Червня 2023, 17:13

ВЛАСІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
м.Світловодськ Кіровоградської обл.

офіційний веб-сайт

Вітаємо Вас Гість | RSS
ПОШУК
КОНТАКТИ
ВЛАСІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
вул.Першотравнева, 59,
смт Власівка,м.Світловодськ,
Кіровоградська обл., 27552

ЧАС РОБОТИ:

Пн - Чт 7.30 - 16.45
Пт 7.30 - 15.30

>
ДОВІДНИК
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯСТАТИСТИКА
СТАТИСТИКАОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

Головна » Документи » 2009 рік » РІШЕННЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 09

Рішення №517 від 29 травня 2009 року
Власівська селищна рада
м.Світловодськ Кіровоградської області
(тридцять третя сесія п'ятого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

від 29 травня 2009 року № 517

Про затвердження Методики розрахунку і порядку
використання плати за оренду комунального
майна територіальної громади селища Власівка

Згідно частини 2 ст.19 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", відповідно до пункту 31 статті 26, пункту 5 статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду майна, що належить до комунальної власності селища Власівка, -

СЕЛИЩНА РАДА в и р і ш и л а:

1.Затвердити Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду комунального майна територіальної громади селища Власівка (додається).
2.Методика розрахунку орендної плати нерухомого майна комунальної власності територіальної громади смт.Власівка, затвердженої рішенням селищної ради № 526 від 29.07.2005 р. втрачає свою чинність з 01.06.2009 року.
3.Орендодавцям-балансоутримувачам комунальної власності територіальної громади селища Власівка при укладанні договорів оренди майна керуватися Методикою, затвердженою даним рішенням.
4.Зобов'язати орендодавців-балансоутримувачів комунальної власності територіальної громади селища Власівка вжити заходів щодо внесення змін та доповнень до діючих договорів оренди в частині розрахунку орендної плати відповідно до цієї Методики в термін до 01.01.2010 р.
5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань промисловості, енергетики, місцевого господарства, комунальної власності (голова комісії - А.Поварчук)Селищний голова О.Пасько

Додаток
до рішення Власівської
селищної ради №517
від 29 травня 2009 року

Методика розрахунку і порядок
використання плати за оренду комунального
майна територіальної громади селища Власівка
 
(Із змінами, внесеними згідно рішення с/р № 99 від 09.09.11 р.

 

Методику розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму розрахунку, внесення та використання орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності селища Власівка.
Орендна плата є платежем, який вносить орендар орендодавцю незалежно від наслідків господарської діяльності.

1.Розрахунок і порядок використання плати за оренду майна

1.1. Розмір орендної плати встановлюється в грошовій формі згідно з договором оренди майна, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади селища Власівка, між орендодавцем-балансоутримувачем та орендарем.
При визначенні орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.
1.2. До орендної плати не включаються і сплачуються окремо:
- витрати на утримання орендованого майна (експлуатаційні витрати);
- плата за комунальні послуги, які надаються підприємствами цієї сфери;
- плата за користування земельною ділянкою.
1.3. Річна орендна плата за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок міського та державного бюджетів встановлюється у розмірі 1 грн. за календарний рік, незалежно від дати укладення чи розірвання договору оренди. Організації та установи, які повністю фінансуються з селищного бюджету, звільняються від орендної плати.
1.4. Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата та інші видатки, пов'язані з орендою майна, вносяться за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.
1.5. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності:
- визначається розмір річної орендної плати;
- на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди, яка фіксується у договорі оренди;
- з урахуванням розміру орендної плати за перший місяць оренди розраховується розмір орендної плати за наступні місяці оренди.
У разі, коли термін оренди менший чи більший за одну добу або один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.
1.6. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси визначається за формулою:
Опл = Вз х Сор.ц.,
де Опл – розмір річної орендної плати, грн.;
Вз – вартість необоротних основних засобів (без незавершеного будівництва) за незалежною оцінкою на час оцінки
об"єкта оренди, грн.;
Сор.ц. – орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, визначена згідно з додатком 1.
1.7. При оренді нерухомого майна комунальної власності (крім установ, які указані у пункті 1.3. даної Методики) розмір річної орендної плати визначається у відсотках від незалежної оцінки вартості цього майна за формулою:
Опл.р.= Вп х Сор,
де Опл.р. – розмір річної орендної плати, грн..;
Вп – вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн..;
Сор – орендна ставка у відсотках до вартості орендованого майна згідно з додатком 2.
Встановити, що витрати пов'язані з визначенням незалежної оцінки вартості об'єкта оренди, сплачує орендар. У разі оплати незалежної оцінки орендодавцем, орендар відшкодовує суму витрат. У разі змін орендних ставок, при оренді комунального майна строком три роки і більше, нотаріальні витрати по укладенню додаткового договору несе орендар. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дня її проведення, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.
1.8. Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому по формулі:
Вп= Вб : Пб х Пп.
де Вп – вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.;
Вб – вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем) визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;
Пп – площа орендованого приміщення, кв.м.;
Пб – площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), кв.м.
1.9. Розмір орендної плати за перший місяць після укладення договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою:
Опл.міс. = Опл :12 х 1 п.р. х 1 м.,
де Опл.міс. – розмір орендної плати за місяць, грн..;
Опл. – річна орендна плата, визначена за цією Методикою, грн..;
1п.р. – індекс інфляції за період з початку поточного року ( у разі оренди нерухомого майна – з дати оцінки, зазначеної в звіті про проведення незалежної оцінки) до дати укладення договору оренди або перегляду розміру орендної плати;
1м. – індекс інфляції за перший місяць оренди.
1.10. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
1.11. Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна) встановлюється за згодою сторін, але не менше ніж 10 відсотків вартості орендованого майна, а у разі коли орендарем є суб'єкт малого підприємництва – не менш як 7 відсотки вартості орендованого майна. Орендодавець може пропонувати орендарю здійснити незалежну оцінку майна, що передається в оренду.
Розмір місячної орендної плати за перший та поточні місяці оренди розраховуються так, як і при оренді нерухомого майна.
1.12.Термін внесення орендної плати визначається у договорі.
1.13. Суми зайво перерахованої орендної плати зараховуються в рахунок наступних платежів.
1.14. Витрати на утримання нерухомого майна, переданого в оренду одночасно кільком підприємствам, установам, організаціям, і прибудинкової території розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині – пропорційно розміру займаної підприємствами, установами, організаціями загальної площі.
1.15.Орендар за окремим рішенням виконавчого комітету має право передати в суборенду нерухоме майно.
Розмір плати за суборенду нерухомого майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою. У разі, якщо плата за суборенду (у зв'язку з зміною профілю використання приміщення на умовах суборенди), перевищує розмір орендної плати, різниця між нарахованою платою за суборенду і тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем та перераховується орендарем до місцевого бюджету.
1.16. У разі коли орендодавцем майна є комунальне підприємство орендна плата спрямовується:
- за цілісний майновий комплекс комунальних підприємств – 70 відсотків орендної плати відповідному підприємству-балансоутримувачу; 30 відсотків – до селищного бюджету;
- за окреме індивідуальне визначене(в тому числі нерухоме майно) – підприємству-балансоутримувачу. Комунальне підприємство використовує орендну плату на покриття видатків, пов'язаних із статутною діяльністю.

2. Порядок і умови надання пільг щодо орендної плати орендарям майна

2.1. Розділ 2 визначає порядок і умови надання пільг щодо орендної плати орендарям майна комунальної власності Власівської селищної ради.
2.2. Пільги щодо орендної плати надаються орендарям з метою запобігання їх банкрутству (у першу чергу комунальних підприємств селища), поліпшення фінансового стану, підвищення конкурентоспроможності продукції (робіт, послуг) місцевого виробника, а також якщо об'єкт оренди чи діяльність орендаря має важливе соціальне значення для селища.
2.3. Рішення про звільнення орендаря від сплати орендних платежів у повному обсязі або її зменшення приймається виключно на сесії селищної ради.
2.4. Пільги щодо орендної плати надаються не більше чим на один бюджетний рік.
2.5. Пільги діють з моменту прийняття відповідного рішення селищної ради на підставі укладеної відповідної додаткової угоди до договору оренди.
2.6. Для отримання пільг відповідно до п.2.4. орендар подає заяву та документи згідно з п.2.7. на ім'я селищного голови.
2.7. До заяви про пільги щодо орендної плати орендар додає такі документи:
- аналіз причин збитковості або низької рентабельності об'єкта оренди;
- розшифрування дебіторської та кредиторської заборгованості;
- довідку з банку про наявність коштів на рахунках, у тому числі валютних:
- перелік організаційних, технічних, інвестиційних заходів щодо поліпшення функціонування об'єкта оренди із визначенням термінів їх впровадження:
- обсяг коштів, необхідних для здійснення цих заходів і можливі джерела фінансування;
- висновок виконавчого комітету стосовно того, що об'єкт оренди або діяльність орендаря має важливе соціальне значення, або довідки, які засвідчують витрати орендаря на утримання і розвиток соціально-культурної сфери селища (у разі, коли орендар обґрунтовує надання пільг таким значенням);
- пропозиції про розмір пільг щодо орендної плати із зазначенням терміну, на який бажано їх одержати;
2.8. У разі, якщо заяву подано без додержання вимог, викладених у п.п. 2.6.,2.7., документи та матеріали повертаються заявнику, при цьому вказується на необхідність доповнити пакет документів.
2.9. Якщо орендар не погоджується з рішенням селищної ради про розмір або термін надання пільг, клопотання про перегляд такого рішення може бути подано на ім'я селищного голови не раніше ніж через півроку з дня його прийняття.
2.10. Перегляд рішення про надання пільг здійснюється у порядку, передбачену розділом 2.
2.11. У разі надання пільг щодо орендної плати між орендодавцем та орендарем укладається додаткова угода до договору оренди.
2.12. У додатковій угоді обов'язково зазначаються розмір пільг та термін їх надання, умови, за яких такі пільги надаються, виконання зобов'язань. За згодою сторін у додатковій угоді можуть бути передбачені й інші умови.
 
3. Плата за користування земельною ділянкою, на якій розташоване орендоване нерухоме майно.
 
Розмір плати за користування земельною ділянкою, на якій розташоване орендоване нерухоме майно, визначається за схемою розрахунку земельного податку пропорційно розміру площі об'єкту оренди до загальної площі будівлі. Розрахунок плати за земельну ділянку виконується Орендодавцем-балансоутримувачем згідно довідки про грошову оцінку земельної ділянки.
Плата за користування земельною ділянкою є відшкодуванням Орендарем витрат з плати за землю Орендодавця-балансоутримувача.
Якщо Орендар вбудованого приміщення, за рішенням Власівської селищної ради, виконав прибудову до нього, то орендна плата за земельну ділянку під прибудовою сплачується на підставі окремого договору оренди, укладеного відповідно до чинного земельного законодавства.
Надання пільг щодо плати за земельну ділянку, на якій розташоване орендоване нерухоме майно, не передбачено. (Методику доповнено розділом 3 згідно з рішенням с/р №99 від 09.09.11 р.)

Спеціаліст земельно-комунального відділу Л.Перерва


Додаток 1
до Методики розрахунку
і порядку використання
плати за оренду кому-
нального майна Власів-
ської селищної ради


ОРЕНДНІ СТАВКИ
за використання цілісних майнових комплексів
комунальних підприємств територіальної громади смт.Власівка

Орендна ставка, відсотків
Цілісні майнові комплекси комунальних підприємств -  10


Спеціаліст земельно-комунального відділу Л.ПерерваДодаток 2
до Методики розрахунку
і порядку використання
плати за оренду кому-
нального майна Власів-
ської селищної ради


ОРЕНДНІ СТАВКИ
за використання нерухомого майна
територіальної громади смт.Власівка

№ п/п/  Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням/ Орендні ставки, відсотків

1. Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів -  100
2. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти -  35
3. Розміщення відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги -  5
4. Розміщення фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, ріелторських контор (агентств нерухомості), банкоматів -  30
5. Розміщення бірж, що мають статус неприбуткових організацій -  15
6. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять тур операторську та турагентську діяльність, готелів -  22
7. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування -  20
8. Розміщення суб'єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи -  10
9. Розміщення рибних господарств -  10
10. Розміщення турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків -  18
11. Розміщення офісних приміщень -  15
12. Розміщення громадських вбиралень -  4
13. Розміщення камер схову -  4
14. Розміщення складів -  12
15. Розміщення стоянок для автомобілів -  12
16. Розміщення органів місцевого самоврядування -  3
17. Розміщення науково-дослідних установ, крім бюджетних -  3
18. Розміщення закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів -  1

Ресторанне господарство

19. Розміщення ресторанів з нічним режимом роботи -  30
20. Розміщення ресторанів -  20
21. Розміщення кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи -  15
22. Розміщення кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи - 8
23. Розміщення їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи -  6
24. Розміщення їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах -  4
25. Розміщення дитячих молочних кухонь -  2
26. Розміщення закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях -  13

Об'єкти торгівлі

27. Розміщення торговельних об'єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї -  30
28. Розміщення торговельних об'єктів з продажу автомобілів -  25
29. Розміщення торговельних об'єктів з продажу окулярів, лінз, скелець -  20
30. Розміщення крамниць-складів, магазинів-складів -  18
31. Розміщення торговельних об'єктів з продажу:
- непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів - 18
- промислових товарів, що були у використанні - 18
- авто товарів - 18
- відео- та аудіо продукції -  18
32. Розміщення торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи -  8
33. Розміщення торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян -  2
34. Розміщення торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами -  10
35. Розміщення торгівельних автоматів, що відпускають продовольчі товари -  9
36. Розміщення торговельних об'єктів з продажу ортопедичних виробів -  7
37. Розміщення фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи -  6
38. Розміщення торговельних об'єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіо продукції, що призначається для навчальних закладів -  6
39. Розміщення об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою -  5

Послуги населенню

40. Розміщення операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв'язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет -  30
41. Розміщення салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів -  25
42. Розміщення лазень, пралень загального користування -  2
43. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об'єктів нерухомост -  21
44. Розміщення майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів 20
45. Розміщення майстерень з ремонту ювелірних виробів -  20
46. Розміщення майстерень з ремонту електропобутових товарів -  6
47. Розміщення майстерень з ремонту одягу -  5
48. Розміщення майстерень з ремонту взуття -  4
49. Розміщення майстерень з ремонту годинників -  4
50. Розміщення суб'єктів господарювання, що надають послуги, пов'язані з переказом грошей -  15
51. Розміщення антен -  15
52. Розміщення суб'єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин -  13
53. Розміщення суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур'єрська служба) -  12
54. Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів -  7
55. Розміщення фотоательє -  7
56. Розміщення суб'єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень -  6
57. Розміщення хімчисток -  6
58. Розміщення перукарень - 5
59. Розміщення суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги -  3
60. Розміщення майстерень художників, скульпторів, народних -  3
61. Розміщення майстерень площею менш як 50 кв.метрів -  3
62. Розміщення приватних закладів охорони здоров'я -  20
63. Розміщення суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики -  20
64. Розміщення державних закладів охорони здоров'я, що частково фінансуються з державного бюджету, та закладів охорони здоров'я, що фінансуються з місцевого бюджету -  5
65. Розміщення оздоровчих закладів для дітей та молоді -  5
66. Розміщення санаторно-курортних закладів для дітей -  5
67. Розміщення ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини -  15
68. Розміщення ветеринарних аптек -  10
69. Розміщення аптек, що реалізують готові ліки -  8
70. Розміщення аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами - 3
71. Розміщення аптек, які обслуговують пільгові категорії населення -  2

Заклади освіти, культури, фізкультури та спорту та інші установи гуманітарної сфери

72. Розміщення організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності -  25
73. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль -  15
74. Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі -  10
75. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні -  7
76. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту -  17
77. Розміщення комп'ютерних клубів та Інтернет-кафе -  10
78. Розміщення приватних навчальних закладів -  10
79. Розміщення шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів -  10
80. Розміщення Державних навчальних закладів, що частково фінансуються з державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету -  5
81. Розміщення організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами - 2
82. Розміщення бібліотек, архівів, музеїв -  2
83. Розміщення державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів -  1
84. Розміщення виробників реклами -  25
85. Розміщення зовнішньої реклами на будівлях і спорудах -  25
86. Розміщення редакцій засобів масової інформації:
- рекламного та еротичного характеру - 20;
- тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства - 20;
- тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації - 20;
- тих, що засновані за участю суб'єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення -  20
87. Розміщення редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 86 цього додатка -  10
88. Розміщення видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами -  10
89. Розміщення видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою -  4

Об'єкти виробничої сфери

90. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів -  15
91. Розміщення об'єктів поштового зв'язку на площі, що використовуються для надання послуг поштового зв'язку -  6

Транспорт

92. Розміщення транспортних підприємств з перевезення пасажирів -  15
93. Розміщення транспортних підприємств перевезення вантажів -  18

Розміщення громадських організацій

94. Розміщення творчих спілок, громадських, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить не більш як 50 кв. метрів -  3
95. Розміщення творчих спілок, громадських, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить понад 50 кв. метрів -  7
96. Розміщення громадських організацій інвалідів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить не більш як 50 кв. метрів -  1
100. Розміщення громадських організацій інвалідів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить понад 50 кв. метрів -  10
101. Інше використання нерухомого майна -  15


Орендні ставки для орендарів – вітчизняних юридичних і фізичних осіб, що є суб'єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів) застосовується з коефіцієнтом 0,7.


Спеціаліст земельно-комунального відділу Л.Перерва


Категорія: РІШЕННЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 09 | Додав: Admin (29 Травня 2009)
Переглядів: 1899 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
СЬОГОДНІ
ВХІД

КАЛЕНДАР

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
ГОДИНА ЗЕМЛІ
ФОТОГАЛЕРЕЯ
ПРО ПОГОДУ


ВАЛЮТА
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
ЗАЦІКАВЛЕНИМ

ВІРУЮЧИМ
Часовня

Вгору