Субота, 09 Грудня 2023, 17:39

ВЛАСІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
м.Світловодськ Кіровоградської обл.

офіційний веб-сайт

Вітаємо Вас Гість | RSS
ПОШУК
КОНТАКТИ
ВЛАСІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
вул.Першотравнева, 59,
смт Власівка,м.Світловодськ,
Кіровоградська обл., 27552

ЧАС РОБОТИ:

Пн - Чт 7.30 - 16.45
Пт 7.30 - 15.30

>
ДОВІДНИК
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯСТАТИСТИКА
СТАТИСТИКАОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Головна » 2015 » Січень » 2 » ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ СЕЛИЩА!
11:31
ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ СЕЛИЩА!
Адміністративна комісія
при виконкомі Власівської селищної ради
п о п е р е д ж а є:
 
Відповідно із Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з відходами" №1825 від 21.01.2010 порушення статей 52, 82, 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення тягне за собою накладення штрафу:
 
- на громадян від двадцяти (340,00) до вісімдесяти (1360,00) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
- на посадових осіб та громадян-суб'єктів підприємницької діяльності - від п'ятдесяти (850,00) до ста (1700,00) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Стаття 52. Псування і забруднення сільськогосподарських
                   та інших земель
Об'єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері раціонального землекористування та охорони земель.
 
Мета охорони земель - запобігти екологічно шкідливому впливу господарської й іншої діяльності на навколишнє природне середовище, захистити її від забруднення, псування, виснаження або руйнації; створити безпечне довкілля для життя та здоров'я людей.
 
Об'єктивна сторона виражається у вчиненні таких дій:
 • 1) псування сільськогосподарських та інших земель;
 • 2) забруднення земель хімічними речовинами;
 • 3) забруднення земель радіоактивними речовинами;
 • 4) забруднення земель нафтою;
 • 5) забруднення земель нафтопродуктами;
 • 6) забруднення земель неочищеними стічними водами;
 • 7) забруднення земель виробничими та іншими відходами;
 • 8) невжиття заходів щодо боротьби з бур'янами.
Ця стаття передбачає відповідальність за вчинення будь-якої з вищезазначених дій, як окремо, так і усіх разом.
 
Псування земель - порушення природного стану земель, яке здійснюється без обґрунтованих проектних рішень, погоджених та затверджених в установленому зако­нодавством порядку, забруднення їх хімічними, біологічними та радіоактивними речовинами, зокрема, тими, що викидаються в атмосферне повітря, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами, неочищеними стічними водами, пору­шення родючого шару ґрунту, невиконання вимог встановленого режиму використання земель, а також використання земель у спосіб, що погіршує їх природну родючість. Державний контроль за вжиттям необхідних заходів щодо запобігання і ліквідації псування земель здійснюють органи Держкомзему.
Хімічні речовини - індивідуальні технічні сполуки та технічні продукти (препарати, матеріали), що виробляються згідно з нормативно-технічною документацією, затвердженою у встановленому порядку.
Радіоактивні речовини - це речовини, які містять радіонукліди і для яких питома активність та сумарна активність вантажу перевищують межі, встановленні нормами, правилами та стандартами з ядерної та радіаційної безпеки.
Роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випро­мінювань здійснюються з дозволу державної санітарно-епідеміологічної служби та інших спеціально уповноважених органів.
Нафта - це корисна копалина, що є сумішшю вуглеводнів та розчинених у них компонентів, які перебувають у рідкому стані за стандартних умов (тиску 760 мм ртутного стовпа та температури 200С), із змінними показниками густини та в'язкості.
До нафти, що забруднює землю, належать і сира нафта, мазут, важке дизельне паливо.
Поняття «нафтопродукти» містить крім нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних мінералів, також аналогічні продукти, які містять головним чином змішані ненасичені вуглеводні, одержані будь-яким способом, у тому числі й синтетичні вуглеводні (одержані шляхом синтезу), за умови, що маса неароматичних складових перевищує масу ароматичних. Віднесення певної речовини до нафтопродуктів відбувається на підставі інформації про походження (хімічну природу) її складових речовин.
Неочищені стічні води - це води, що були використані у промисловості, сільському господарстві, для сільсько-побутових потреб, які характеризуються зміною їх первісних хімічних, фізичних, біологічних якостей та які не пройшли попереднього очищення.
Відходи - це деякі речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.
 
Землі вважаються забрудненими, якщо в їх складі виявлені кількісні або якісні зміни, що сталися в результаті господарської діяльності та інших антропогенних навантажень.
 
Господарська та інша діяльність, яка зумовлює забруднення земель і ґрунтів понад встановлені гранично допустимі концентрації небезпечних речовин, забороняється.
 
Також відповідальність за цією статтею натупає при невжитті заходів у боротьбі з бур'янами.
Бур'янами є рослини, що не культивуються людиною, але історично пристосувалися до умов розвитку культурних рослин, ростуть разом з ними і в процесі свого розвитку і росту за наявності міжвидової боротьби шкодять їм. Серед найважливіших завдань є боротьба з карантинними бур'янами на території України.
 
Суб'єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю вини у формі умислу або необережності.
Суб'єктами правопорушення можуть бути як посадові особи, так і громадяни.
 
Стаття 82. Порушення вимог щодо поводження з відходами під час
                   їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення,
                   утилізації, знешкодження, видалення або захоронення
 Предметом цього правопорушення є відходи, а також суспільні відносини у сфері охорони навколишнього середовища.
 
Згідно із Законом України «Про відходи»:
- відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;
- зберігання відходів - тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах (до їх утилізації чи видалення);
- транспортування відходів - перевезення відходів від місць їх утворення або зберігання до місць чи об'єктів оброблення, утилізації чи видалення;
- розміщення відходів - зберігання та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах;
- утилізація відходів - використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів.
 
Операції поводження з відходами здійснюються відповідно до вимог екологічної безпеки та способами, що забезпечують максимальне їх використання.
 
Суб'єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю вини лише у формі умислу.
Суб'єктами правопорушення можуть бути як посадові особи, так і громадяни.
 
Стаття 152. Порушення державних стандартів, норм і правил
                     у сфері благоустрою населених пунктів, правил
                     благоустрою територій населених пунктів
Правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою населених пунктів спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.
 
Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів»:
- Благоустрій - це комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.
- Територія селища - це сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об'єктів загального користування: парків, скверів, вулиць, провулків, проїздів, шляхів, площ, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об'єктів, об'єктів промисловості, комунально-складських та інших об'єктів у межах селища.
 
Громадяни, підприємства, установи та організації у сфері благоустрою населених пунктів ЗОБОВ'ЯЗАНІ:
 • утримувати в належному стані закріплені в установленому порядку за ними території;
 • дотримуватись правил благоустрою території селища та правил щодо забезпечення чистоти і порядку в селищі;
 • не порушувати права і законні інтереси інших суб'єктів благоустрою селища;
 • відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою та ін.
Порушеннями правил благоустрою вважаються:
 • створення смітників у невідведених для цього місцях;
 • забруднення вулиць площ, доріг, дворів;
 • складування на вулицях, площах тари, будівельних матеріалів, тощо без відповідного дозволу;
 • наїзди на тротуари, декоративні огорожі, газони і зелені насадження;
 • незадовільний зовнішній вигляд та технічна несправність постійних та тимчасових огорож та ін.
Суб'єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю вини як у формі умислу, так і у формі необережності.
Суб'єктами правопорушення можуть бути як посадові особи, так і громадяни.
 
* * *
Виконком Власівської селищної ради робить все можливе для покращення благоустрою нашого селища Власівки: у межах фінансування ремонтуються дороги, силами працівників виконкому, установ, організацій та підприємств проводиться прибирання території, силами комунальних підприємств проводиться встановлення та ремонт об'єктів благоустрою, проводиться прибирання центральних доріг, ведеться боротьба з бур'янами та ін. Але те, як буде виглядати наше селище, залежить не тільки від цього, а і від кожного з вас, його мешканців, від того, як ви будете себе поводити. Адже відома приказка наголошує, що чисто не там де прибирають, а там де не насмічують.
 
ДАВАЙТЕ РАЗОМ
зробимо нашу Власівку чистою і охайною!
Категорія: ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЛОК | Переглядів: 2422 | Додав: Admin | Рейтинг: 0.0/0
СЬОГОДНІ
ВХІД

КАЛЕНДАР
«  Січень 2015  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
ГОДИНА ЗЕМЛІ
ФОТОГАЛЕРЕЯ
ПРО ПОГОДУ


ВАЛЮТА
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
ЗАЦІКАВЛЕНИМ

ВІРУЮЧИМ
Часовня

Вгору