Неділя, 20 Вересня 2020, 14:21

ВЛАСІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
м.Світловодськ Кіровоградської обл.

офіційний веб-сайт

Вітаємо Вас Гість | RSS
ПОШУК
КОНТАКТИ
ВЛАСІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
вул.Першотравнева, 59,
смт Власівка,м.Світловодськ,
Кіровоградська обл., 27552

ЧАС РОБОТИ:

Пн - Чт 7.30 - 16.45
Пт 7.30 - 15.30

>
ДОВІДНИК
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯСТАТИСТИКА
СТАТИСТИКАОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Регуляторна політика

Головна » Матеріали » АНАЛІЗ регуляторного впливу

АНАЛІЗ регуляторного впливу
05 Грудня 2011, 23:48
АНАЛІЗ регуляторного впливу
 
Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України від 11.09.2003 р. №1160-IV "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", "Про місцеве самоврядування в Україні" та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04р. № 308.
 
1.Опис проблеми.
Податковий Кодекс України регулює відносини, що виникають у процесі встановлення та скасування податків та зборів, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.
Згідно норм Податкового кодексу України в межах своїх повноважень органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів.
Відповідно до змін внесених до розділу XIV Податкового кодексу в частині застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва, з метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України та недопущення суперечливих ситуацій, органи місцевого самоврядування зобов’язані прийняти рішення про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для суб’єктів господарювання - фізичних осіб першої та другої групи платників єдиного податку, визначених пунктом 291.4 статті 291 Податкового Кодексу України, які здійснюють господарську діяльність на території селища Власівка.
Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів тому, що встановлення фіксованих ставок єдиного податку можливе тільки шляхом прийняття селищною радою відповідного рішення.
Суб’єктами, на яких неврегульованість зазначеної проблеми справлятиме негативний вплив, є:
- суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності (платники єдиного податку);
- органи державної податкової служби, на які покладені функції зі справляння місцевих податків і зборів;
- органи місцевого самоврядування, які повинні чітко дотримуватися принципу верховенства закону.
Таким чином, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття даного рішення.
 
2. Цілі (мета) регулювання.
- безумовне виконання норм чинного законодавства.
- забезпечення збільшення надходжень до селищного бюджету.
 
3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення цілі
У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей доцільно розглянути такі можливості:
- пропозиція відмови від введення в дію запропонованого акту;
- здійснення регулювання нормативним актом іншого органу;
- введення в дію запропонованого акту.
Відмова від введення в дію запропонованого регуляторного акту призведе до виникнення непорозумінь між суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, та органами державної податкової служби щодо порядку справляння єдиного податку у селищі Власівка, одночасно з цим не буде забезпечено виконання вимог чинного законодавства.
Здійснення регулювання нормативним актом іншого органу не є можливим у зв’язку з тим, що право самостійно встановлювати і визначати фіксовані ставки єдиного податку відповідно до чинного законодавства належить Власівській селищній раді шляхом прийняття відповідного рішення.
Третя альтернатива введення в дію запропонованого акту є єдиним шляхом досягнення встановлених цілей.
Безумовність обраного виду правового регулювання ґрунтується на загальнообов’язковості рішення для виконання на території смт.Власівка, що передбачено статтею 144 Конституції України, статтею 73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та статтею 4 Податкового кодексу України.
 
4. Опис механізму і заходів, які забезпечать розв’язання визначених проблем шляхом прийняття регуляторного акта
Згідно Податкового кодексу України до повноважень селищних рад належить прийняття рішень про встановлення місцевих податків та зборів. Зробити це можливо за рахунок прийняття відповідних рішень Власівською селищною радою. Тому вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння єдиного податку на території смт.Власівка пропонується шляхом прийняття рішення "Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для суб'єктів господарської діяльності-фізичних осіб у смт.Власівка".
Запропонований спосіб досягнення цілі є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення.
Прийняття даного регуляторного акту забезпечить виконання вимог чинного законодавства, пов'язаних з оподаткування господарюючих суб'єктів, які застосовують спрощену систему оподаткування.
 
5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта
Запропонований проект акту розроблено у відповідності до вимог діючого законодавства, що регламентує розмір фіксованих ставок єдиного податку в смт.Власівка.
Можливість досягнення цілей, передбачених п.2 цього Аналізу, у разі прийняття зазначеного рішення є цілком реальною та обґрунтованою у зв’язку з тим, що метою розробки проекту рішення є цілеспрямоване вирішення проблеми. Враховуючи, що виконання зазначеного рішення є загальнообов’язковим для всіх учасників правовідносин у системі оподаткування, досягнення цілей, передбачених п.2 цього Аналізу, вбачається цілком реальним.
Досягнення встановлених цілей шляхом виконання вимог даного регуляторного акту принесе вигоди без необхідності здійснення витрат, а саме:
- органи місцевого самоврядування дотримаються принципу верховенства закону;
- органи державної податкової служби та платники єдиного податку застосовуватимуть рішення Власівської селищної ради з питань оподаткування, які відповідатимуть вимогам чинного законодавства.
Контроль та нагляд за додержанням вимог запропонованого регуляторного акту буде здійснюватися органами державної податкової служби систематично.
Слід зазначити, що на дію даного регуляторного акту можливий вплив зовнішніх чинників, таких, як прийняття змін та доповнень до чинного законодавства, які регламентують механізм справляння єдиного податку.
Зміна фіксованих ставок єдиного податку можливе у разі зміни діючого законодавства України або виникнення необхідності у нормативному врегулюванні певних правовідносин.
 
6. Очікуваний результат дії регуляторного акта
Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого рішення припускає наведення Аналізу вигод та витрат, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія даного регуляторного акту.
Даний регуляторний акт певним чином впливає на інтереси платників єдиного податку, органів державної податкової служби та місцевого самоврядування.
 
Сфера впливу.
Інтереси органів місцевого самоврядування:
– приведення нормативних актів місцевого самоврядування у відповідність до Податкового кодексу України, удосконалення системи місцевого оподаткування,
- зростання надходжень до селищного бюджету, що забезпечить додаткові можливості для досягнення соціально-економічного розвитку та вирішення проблем благоустрою селища, потреб громади селища, фінансування селищних програм та збалансування інтересів усіх учасників регуляторного процесу.
Інтереси органів державної податкової служби:
– застосовуватимуть у роботі рішення селищної ради з питань оподаткування, яке відповідатиме вимогам чинного законодавства.
Інтереси платників єдиного податку:
- встановлення фіксованих ставок єдиного податку,
- забезпечення інтересів територіальної громади.
 
7.Термін дії регуляторного акту
Рішення Власівської селищної ради "Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для суб'єктів господарської діяльності-фізичних осіб у смт.Власівка" є загальнообов’язковим до застосування на території смт.Власівка і може бути обмежений або закінчений внаслідок змін у нормативно-базових актах на державному рівні.
 
8. Показники результативності регуляторного акта
До показників результативності дії акту можна віднести:
- обсяг надходжень від сплати єдиного податку до селищного бюджету.
Дія рішення поширюється на суб'єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, що здійснюють господарську діяльність на території смт.Власівка.
У відповідності до ч.5 ст.12 Закону України від 11.09.2003р. №1160-IV "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень рішення визначається кількістю осіб, що:
а) ознайомляться з зазначеним рішенням на сайті Власівської селищної ради;
б) отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами.
 
9. Заходи щодо відстеження результативності регуляторного акту
Відстеження результативності регуляторного акту здійснює відділ економіки, фінансів та бухгалтерського обліку Власівської селищної ради.
Для відстежень буде застосовано аналіз даних бюджетної та податкової звітності. Відповідно до статті 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” терміни відстеження результативності дії запропонованого регуляторного акту Власівської селищної ради встановлені:
- базове – через три місяці з дня прийняття регуляторного акту.
- повторного – через 1 рік з моменту набрання чинності регуляторного акту;
- періодичного – кожні три роки з моменту закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акту.
 
Категорія: АНАЛІЗ регуляторного впливу | Додав: Admin
Переглядів: 917 | Завантажень: 0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
СЬОГОДНІ
ВХІД

КАЛЕНДАР

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
ГОДИНА ЗЕМЛІ
ФОТОГАЛЕРЕЯ
ПРО ПОГОДУ


ВАЛЮТА
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
ЗАЦІКАВЛЕНИМ

ВІРУЮЧИМ
Часовня

Вгору